Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Wiener Immobilienpreise sind überbewertet / Τα ακίνητα στη Βιέννη είναι υπερεκτιμημένα

Wiener Immobilienpreise sind überbewertet
Τα ακίνητα στη Βιέννη είναι υπερεκτιμημένα
Die OeNB nahm sich erstmals die Preisentwicklung der Immobilien vor. In Wien sind Liegenschaften um 20 Prozent überbewertet Η κεντρική τράπεζα της Αυστρίας ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων. Στη Βιέννη τα ακίνητα είναι 20% υπερεκτιμημένα.Wien - Die Oesterreichische Nationalbank stellt in einer Immobilienpreisanalyse, basierend auf Fundamentaldaten, fest, dass die Immobilienpreise in Wien mit 20 Prozent überbewertet sind, in Gesamtösterreich die Preise aber mit acht Prozent unterbewertet sind. Βιέννη – Η αυστριακή κεντρική τράπεζα διαπιστώνει σε μια ανάλυση των τιμών των ακινήτων, βασιζόμενη στα ουσιώδη στοιχεία, πως αυτές είναι κατά 20% υπερεκτιμημένες, ενώ συνολικά στην Αυστρία οι τιμές είναι κατά 8% ύποεκτιμημένες.


Geringe Haushaltsverschuldung
Χαμηλό χρέος των νοικοκυριών


Gleichzeitig wird betont, dass es sich um keine Immobilienblase handelt, wie sie etwa Spanien oder Irland erlebten. Der Grund: Die geringe Haushaltsverschuldung, die Käufe erfolgen häufig mit Eigenkapital, und der heimische Bausektor sei auch nicht überhitzt.

Die Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft, Doris Ritzberger-Grünwald betonte: "Das ist das Luxussegment, das in Wien so deutlich durchschlägt." Nachfrage und Angebot bewegten sich da in ganz anderen Dimensionen, verwies sie etwa auf die Preisschübe in der Innenstadt. Hinsichtlich der Finanzmarktstabilität bereite die Immobilienpreisentwicklung der Nationalbank "keine Sorge, aber sie hat unsere Aufmerksamkeit erregt".
Ταυτόχρονα τονίζεται, πως δε πρόκειται για μία φούσκα στα ακίνητα, όπως την έζησαν πχ η Ισπανία ή η Ιρλανδία. Ο λόγος: Το χαμηλό χρέος των νοικοκυριών, καθώς οι αγορές γίνονται συχνά με ίδια κεφάλαια, ενώ ούτε ο κατασκευαστικός κλάδος είναι υπεραπασχολημένος.

Η διευθύντρια του τμήματος οικονομικών, Doris Ritzberger-Grünwald, τονίζει: «Είναι το πολυτελές κομμάτι, που επηρεάζει τόσο εμφανώς στη Βιέννη.» Ζήτηση και προσφορά κινούνται εκεί σε εντελώς διαφορετικές διαστάσεις, αναφερόμενη πχ στις εκρήξεις των τιμών στο κέντρο της πόλης. Όσον αφορά στη σταθερότητα της χρηματοοικονομικής αγοράς, η εξέλιξη των τιμών των ακινήτων «δεν προκαλεί (στην κεντρική τράπεζα) ανησυχία, αλλά τράβηξε την προσοχή μας».


Stärkste Preisanstiege im Euroraum seit 2007
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών στον χώρο του ευρώ από το 2007

Die österreichischen Immobilienpreise weisen im Euroraumvergleich eine atypische Entwicklung auf. Während es in einer Reihe von Euroraumländern wie Griechenland oder Spanien seit Beginn des vergangenen Jahrzehnts oder teilweise bereits ab der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre (Irland, Niederlande, Finnland) starke Preisanstiege zu verzeichnen gab, stagnierte das Preisniveau in Österreich bis zur Mitte des letzten Jahrzehnts.

Seit 2005 sei jedoch ein spürbarer Anstieg zu beobachten. Österreich hat in den vergangenen Jahren im Euroraumvergleich die stärksten Preisanstiege aufzuweisen. Von Beginn 2007 bis Mitte 2013 sind die Preise um 39 Prozent gestiegen. Damit liegt Österreich ganz klar über dem Euroraum, wo die Preise stagnierten. 
Οι τιμές των αυστριακών ακινήτων εμφανίζουν μία μη τυπική εξέλιξη σε σχέση με τον χώρο του ευρώ. Την ίδια ώρα που σε μία σειρά από χώρες του ευρώ, όπως η Ελλάδα ή η Ισπανία από την αρχή της προηγούμενης δεκαετίας ή ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 (Ιρλανδία, Ολλανδία, Φινλανδία), καταγράφονταν σημαντικές αυξήσεις των τιμών, το επίπεδο τιμών στην Αυστρία παρέμενε στάσιμο μέχρι τα μέσα της τελευταίας δεκαετίας.

Από το 2005 όμως παρατηρείται μία αισθητή άνοδος. Η Αυστρία παρουσιάζει τα περασμένα χρόνια σε σχέση με το χώρο του ευρώ τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές. Από αρχές του 2007 έως τα μέσα του 2013 ανέβηκαν οι τιμές κατά 39%. Έτσι η Αυστρία βρίσκεται ξεκάθαρα πάνω από το χώρο του ευρώ, όπου οι τιμές παραμένουν στάσιμες.


Preise gebrauchter Eigentumswohnungen stiegen rasant
Οι τιμές ιδιόκτητων κατοικιών δευτέρου χεριού ανεβαίνουν ταχύτατα

Der Euroraumdurchschnitt ist von Ländern mit deutlichen Preisrückgängen nach dem Platzen von Preisblasen (Irland, Spanien, Estland, Griechenland) geprägt. Doch auch von den Ländern mit Preisanstiegen kommt kein Land an die österreichische Dynamik heran. Betrachtet man die kumulierten Preisanstiege von 2000 bis Mitte 2013, so zeigen sich die stärksten Preisanstiege bei gebrauchten Eigentumswohnungen (plus 104 Prozent), die auch das größte Segment am Wiener Immobilienmarkt darstellen.

Die Preise für neue Eigentumswohnungen (plus 60 Prozent), Baugrundstücke für Eigenheime (plus 82 Prozent) und Einfamilienhäuser (plus 75 Prozent) stiegen ebenfalls stark.
Ο μέσος όρος στο χώρο του ευρώ σημαδεύεται από χώρες με σαφής υποχωρήσεις στις τιμές, μετά από το σκάσιμο της φούσκας των τιμών (Ιρλανδία, Ισπανία, Εσθονία, Ελλάδα). Όμως ακόμη και οι χώρες με άνοδο τιμών δε πλησιάζουν τη δυναμική της Αυστρίας. Παρατηρώντας τις σωρευτικές αυξήσεις των τιμών από το 2000 μέχρι τα μέσα του 2013, εμφανίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στις ιδιόκτητες κατοικίες (συν 104%), οι οποίες αποτελούν και το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς κατοικίας της Βιέννης.

Οι τιμές για νέες ιδιόκτητες κατοικίες (συν 60%), κατοικήσιμα οικόπεδα (συν 82%) και μονοκατοικίες (συν 75%) ανεβαίνουν επίσης σημαντικά.


Mietentwicklung gedämpfter
Συγκρατημένη εξέλιξη στα ενοίκια

Im Gegensatz dazu haben sich die Mieten nur geringfügig erhöht (plus 29 Prozent). In den Bundesländern (Österreich ohne Wien) verlief die Preisentwicklung deutlich gedämpfter. Während die Preise in Wien im Zeitraum von 2000 bis Mitte 2013 um insgesamt 96 Prozent stiegen, betrug der Preisanstieg in Restösterreich nur 41 Prozent. Nach Marktsegmenten zeigt sich in Restösterreich ein ähnliches Bild wie in Wien: Die stärksten Preisanstiege waren bei gebrauchten Eigentumswohnungen zu verzeichnen; bei neuen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern fiel der Preisanstieg deutlich schwächer aus. Σε αντίθεση με αυτά, τα ενοίκια αυξήθηκαν μόνο ελάχιστα (συν 29%). Στα κρατίδια (Αυστρία εκτός Βιέννης) εξελίχθηκαν οι τιμές σαφώς πιο συγκρατημένα. Τη στιγμή που οι τιμές στη Βιέννη στην χρονική περίοδο από το 2000 έως τα μέσα 2013 ανέβηκαν συνολικά κατά 96%, αρίθμησε η αύξηση των τιμών στην υπόλοιπη Αυστρία μόλις 41%. Στους επιμέρους τομείς της αγοράς εμφανίζεται στην υπόλοιπη Αυστρία μία παρόμοια εικόνα με αυτή της Βιέννης: Οι σημαντικότερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στα ιδιόκτητα ακίνητα από δεύτερο χέρι, ενώ σε νέα ιδιόκτητα ακίνητα και μονοκατοικίες ήταν η αύξηση των τιμών σαφώς πιο αδύναμη.πηγή: Derstandard.at