Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015

Griechenland auf Kollisionskurs (Teil 3) / Η Ελλάδα σε πορεία σύγκρουσης (Μέρος 3)

Griechenland auf Kollisionskurs (Teil 3)
Η Ελλάδα σε πορεία σύγκρουσης (Μέρος 3)
Nach der gescheiterten Präsidentenwahl muss Griechenlands Parlament neu bestellt werden. In der Wählergunst vorne liegt das Linksbündnis Syriza, das die Sparvorgaben der internationalen Kreditgeber aufweichen will. Μετά την αποτυχημένη εκλογή προέδρου πρέπει να επαναπροσδιορισθεί το κοινοβούλιο της Ελλάδας. Στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων βρίσκεται μπροστά η αριστερή ένωση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θέλει να μαλακώσει τις προθέσεις λιτότητας των διεθνών δανειστών.

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Griechenland auf Kollisionskurs (Teil 2) / Η Ελλάδα σε πορεία σύγκρουσης (Μέρος 2)

Griechenland auf Kollisionskurs (Teil 2)
Η Ελλάδα σε πορεία σύγκρουσης (Μέρος 2)

Nach der gescheiterten Präsidentenwahl muss Griechenlands Parlament neu bestellt werden. In der Wählergunst vorne liegt das Linksbündnis Syriza, das die Sparvorgaben der internationalen Kreditgeber aufweichen will. Μετά την αποτυχημένη εκλογή προέδρου πρέπει να επαναπροσδιορισθεί το κοινοβούλιο της Ελλάδας. Στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων βρίσκεται μπροστά η αριστερή ένωση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θέλει να μαλακώσει τις προθέσεις λιτότητας των διεθνών δανειστών.

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

Griechenland auf Kollisionskurs (Teil 1) / Η Ελλάδα σε πορεία σύγκρουσης (Μέρος 1)

Griechenland auf Kollisionskurs (Teil 1)
Η Ελλάδα σε πορεία σύγκρουσης (Μέρος 1)
Nach der gescheiterten Präsidentenwahl muss Griechenlands Parlament neu bestellt werden. In der Wählergunst vorne liegt das Linksbündnis Syriza, das die Sparvorgaben der internationalen Kreditgeber aufweichen will. Μετά την αποτυχημένη εκλογή προέδρου πρέπει να επαναπροσδιορισθεί το κοινοβούλιο της Ελλάδας. Στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων βρίσκεται μπροστά η αριστερή ένωση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θέλει να μαλακώσει τις προθέσεις λιτότητας των διεθνών δανειστών.

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Griechisches Fieber, europäische Krankheit (Teil 4) / Ελληνικός πυρετός, ευρωπαϊκή αρρώστια (Μέρος 4)

Griechisches Fieber, europäische Krankheit (Teil 4)
Ελληνικός πυρετός, ευρωπαϊκή αρρώστια (Μέρος 4)

Die Neuwahlen in Griechenland bedeuten ein großes Risiko für die EU: Italien und Frankreich könnten sich ökonomisch anstecken, die Union politisch in schwere See geraten. Die Profiteure mangelnden Wachstums sind die Nationalisten in allen Ländern. Οι νέες εκλογές στην Ελλάδα σημαίνουν μεγάλο κίνδυνο για την ΕΕ: Η Ιταλία και η Γαλλία θα μπορούσαν να κολλήσουν την οικονομική αρρώστια, η Ένωση να μπει πολιτικά σε βαθιά νερά. Οι κερδισμένοι από την έλλειψη ανάπτυξης είναι οι εθνικιστές σε όλες τις χώρες.

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Griechisches Fieber, europäische Krankheit (Teil 3) / Ελληνικός πυρετός, ευρωπαϊκή αρρώστια (Μέρος 3)

Griechisches Fieber, europäische Krankheit (Teil 3)
Ελληνικός πυρετός, ευρωπαϊκή αρρώστια (Μέρος 3)

Die Neuwahlen in Griechenland bedeuten ein großes Risiko für die EU: Italien und Frankreich könnten sich ökonomisch anstecken, die Union politisch in schwere See geraten. Die Profiteure mangelnden Wachstums sind die Nationalisten in allen Ländern. Οι νέες εκλογές στην Ελλάδα σημαίνουν μεγάλο κίνδυνο για την ΕΕ: Η Ιταλία και η Γαλλία θα μπορούσαν να κολλήσουν την οικονομική αρρώστια, η Ένωση να μπει πολιτικά σε βαθιά νερά. Οι κερδισμένοι από την έλλειψη ανάπτυξης είναι οι εθνικιστές σε όλες τις χώρες.

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015

Griechisches Fieber, europäische Krankheit (Teil 2) / Ελληνικός πυρετός, ευρωπαϊκή αρρώστια (Μέρος 2)

Griechisches Fieber, europäische Krankheit (Teil 2)
Ελληνικός πυρετός, ευρωπαϊκή αρρώστια (Μέρος 2)

Die Neuwahlen in Griechenland bedeuten ein großes Risiko für die EU: Italien und Frankreich könnten sich ökonomisch anstecken, die Union politisch in schwere See geraten. Die Profiteure mangelnden Wachstums sind die Nationalisten in allen Ländern. Οι νέες εκλογές στην Ελλάδα σημαίνουν μεγάλο κίνδυνο για την ΕΕ: Η Ιταλία και η Γαλλία θα μπορούσαν να κολλήσουν την οικονομική αρρώστια, η Ένωση να μπει πολιτικά σε βαθιά νερά. Οι κερδισμένοι από την έλλειψη ανάπτυξης είναι οι εθνικιστές σε όλες τις χώρες.

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015

Griechisches Fieber, europäische Krankheit (Teil 1) / Ελληνικός πυρετός, ευρωπαϊκή αρρώστια (Μέρος 1)

Griechisches Fieber, europäische Krankheit (Teil 1)
Ελληνικός πυρετός, ευρωπαϊκή αρρώστια (Μέρος 1)

Die Neuwahlen in Griechenland bedeuten ein großes Risiko für die EU: Italien und Frankreich könnten sich ökonomisch anstecken, die Union politisch in schwere See geraten. Die Profiteure mangelnden Wachstums sind die Nationalisten in allen Ländern. Οι νέες εκλογές στην Ελλάδα σημαίνουν μεγάλο κίνδυνο για την ΕΕ: Η Ιταλία και η Γαλλία θα μπορούσαν να κολλήσουν την οικονομική αρρώστια, η Ένωση να μπει πολιτικά σε βαθιά νερά. Οι κερδισμένοι από την έλλειψη ανάπτυξης είναι οι εθνικιστές σε όλες τις χώρες.