Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Kreuzworträtsel - Die Geschichte Österreichs 2 / Σταυρόλεξο - Η ιστορία της Αυστρίας 2


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.

1522 erfolgte die ___ (1) des Hauses Habsburg in eine spanische und in eine österreichische ___ (2) . Letztere erwarb 1526 durch Inkrafttreten eines Erbvertrages Böhmen und Ungarn und legte so den ___ (3) für den späteren Vielvölkerstaat. Το 1522 ακολούθησε η διάσπαση του οίκου των Αψβούργων σε μία ισπανική και σε μία αυστριακή (γενεαλογική) γραμμή. Η τελευταία απέκτησε το 1526, μέσω ενεργοποίησης ενός συμβολαίου κληρονομιάς, τη Βοημία και την Ουγγαρία και έθεσε έτσι τα θεμέλια για τη μεταγενέστερο πολυεθνικό κράτος.
Durch die ___ (4) der Osmanen im 16. und die Siege über sie im 17. Jahrhundert begann der ___ (5) Österreichs zur Großmarkt. Im 18. ___ (6) schufen die Herrscherin Maria Theresia und ihr Sohn Joseph II. mit ihren ___ (7) die Grundlagen für einen modernen Staat (zentrale ___ (8), Schulpflicht, ___ (9) der Leibeigenschaft). Με την απώθηση των Οθωμανών τον 16ο αιώνα και τις νίκες επί αυτών τον 17ο αιώνα, ξεκίνησε η έγερση της Αυστρίας σε μια μεγάλη δύναμη. Η αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία και ο υιός της Ιωσήφ ο 2ος έθεσαν τον 18ο αιώνα με τις μεταρρυθμίσεις του τις βάσεις για ένα σύγχρονο κράτος (κεντρική διοίκηση, υποχρεωτική εκπαίδευση,  κατάργηση της μερικής δουλείας).
Kaiser Franz I. begründete 1803 das Kaisertum Österreich, 1806 legte er die ___ (10) gewordene römisch-deutsche Kaiserkrone nieder. Durch den ___n (11) "Ausgleich" entstand 1867 die Österreich-Ungarn, die nach dem Ersten ___ (12) zerfiel. Ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος ο 1ος ίδρυσε το 1803 την αυτοκρατορία της Αυστρίας και το 1806 κατήργησε το πλέον άνευ σημασίας ρωμαιογερμανικό βασιλικό στέμμα. Το 1867 δημιουργήθηκε μέσω της λεγόμενης «Εξίσωσης» η διπλή μοναρχία της Αυστροουγγαρίας, η οποία κατέρρευσε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου