Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015

Griechisches Fieber, europäische Krankheit (Teil 1) / Ελληνικός πυρετός, ευρωπαϊκή αρρώστια (Μέρος 1)

Griechisches Fieber, europäische Krankheit (Teil 1)
Ελληνικός πυρετός, ευρωπαϊκή αρρώστια (Μέρος 1)

Die Neuwahlen in Griechenland bedeuten ein großes Risiko für die EU: Italien und Frankreich könnten sich ökonomisch anstecken, die Union politisch in schwere See geraten. Die Profiteure mangelnden Wachstums sind die Nationalisten in allen Ländern. Οι νέες εκλογές στην Ελλάδα σημαίνουν μεγάλο κίνδυνο για την ΕΕ: Η Ιταλία και η Γαλλία θα μπορούσαν να κολλήσουν την οικονομική αρρώστια, η Ένωση να μπει πολιτικά σε βαθιά νερά. Οι κερδισμένοι από την έλλειψη ανάπτυξης είναι οι εθνικιστές σε όλες τις χώρες.

Die Eurokrise scheint vorbei zu sein. Zumindest haben sich die Finanzmärkte beruhigt, auch wenn die Wirtschaft in den südlichen Krisenländern der EU nach wie vor darniederliegt. Die gesamte Eurozone leidet unter einem faktisch nicht oder kaum vorhandenen Wachstum, Deflation statt Inflation und in den Krisenländern an einer anhaltend sehr hohen Arbeitslosigkeit. Η ευρωκρίση φαίνεται να πέρασε. Τουλάχιστον ηρέμησαν οι χρηματαγορές, ακόμη και εάν η οικονομία στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες της κρίσης δεν ευδοκιμεί. Ολόκλητη η Ευρωζώνη υποφέρει από ένα ανύπαρκτη ή σχεδόν ανύπαρκτη ανάπτυξη, αποπληθωρισμό αντί για πληθωρισμό και στις χώρες της κρίσης από μία διαρκώς πολύ υψηλή ανεργία.
Es kann daher kaum verwundern, dass angesichts der offensichtlichen Unfähigkeit der Eurogruppe, die jahrelange Krise zu beenden oder wenigstens jenseits ritueller Sparappelle und einer harten Austeritätspolitik so etwas wie eine Wachstumsperspektive zu eröffnen, in vielen Mitgliedstaaten der EU die Geduld mit der Austeritätspolitik zu Ende geht und aus dem politischen Raum großes Unheil droht. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς, πως ενόψει της εμφανούς ανικανότητας της ευρωομάδας να βάλει τέλος στην πολύχρονη κρίση ή τουλάχιστον να δημιουργήσει κάποιες προοπτικές ανάπτυξης μετά από "τελετουργικές" εκκλήσεις λιτότητας, η υπομονή με την πολιτική λιτότητας τελειώνει σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και ο πολιτικός χώρος εγκυμονεί κινδύνους.
Der Auslöser kann erneut Griechenland werden. Bei den Neuwahlen besteht das hohe Risiko, dass die Linkssozialisten von der Syriza-Partei gewählt werden. Syriza müsste entweder einen gigantischen Wahlbetrug begehen oder wird mindestens auf einer Neuverhandlung der Rückzahlungsbedingungen mit der Troika (EU, EZB und IWF) bestehen und, falls diese scheitern, einseitige Konsequenzen ziehen müssen. Το εφαλτήριο θα μπορούσε να γίνει εκ νέου η Ελλάδα. Στις εκλογές υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να εκλεγούν οι αριστεροί σοσιαλιστές του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε είτε να προβεί σε μία γιγαντιαία εκλογική απάτη ή τουλάχιστον θα επιμείνει σε μία επαναδιαπραγμάτευση των αποπληρωμών με την Τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ) και σε περίπτωση που αυτές αποτύχουν θα πρέπει να επιφέρει μονόπλευρες συνέπειες.


πηγή: der Standard

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου