Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 3) / Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 3)

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 3)
Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 3)

Die Schweiz ist über Jahrhunderte aus verschiedenen Territorien (Städten und Landorten) zu dem Land gewachsen, das sie heute ist. Im Laufe der Zeit hat sich sie sich von einem lockeren Staatenbund autonomer Kantone zu einem modernen Bundesstaat gewandelt. Η Ελβετία μεγάλωσε κατά το πέρας αιώνων από διαφορετικά εδάφη (πόλεις και κράτη*) στη χώρα που είναι σήμερα. Στο πέρας του χρόνου μετατράπηκε από μία χαλαρή ένωση κρατών - αυτόνομων καντονιών σε μία μοντέρνα ομοσπονδία.

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 2) / Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 2)

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 2)
Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 2)

Die Schweiz ist über Jahrhunderte aus verschiedenen Territorien (Städten und Landorten) zu dem Land gewachsen, das sie heute ist. Im Laufe der Zeit hat sich sie sich von einem lockeren Staatenbund autonomer Kantone zu einem modernen Bundesstaat gewandelt. Η Ελβετία μεγάλωσε κατά το πέρας αιώνων από διαφορετικά εδάφη (πόλεις και κράτη*) στη χώρα που είναι σήμερα. Στο πέρας του χρόνου μετατράπηκε από μία χαλαρή ένωση κρατών - αυτόνομων καντονιών σε μία μοντέρνα ομοσπονδία.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 1) / Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 1)

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 1)
Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 1)

Die Schweiz ist über Jahrhunderte aus verschiedenen Territorien (Städten und Landorten) zu dem Land gewachsen, das sie heute ist. Im Laufe der Zeit hat sie sich von einem lockeren Staatenbund autonomer Kantone zu einem modernen Bundesstaat gewandelt. Η Ελβετία μεγάλωσε κατά το πέρας αιώνων από διαφορετικά εδάφη (πόλεις και κράτη*) στη χώρα που είναι σήμερα. Στο πέρας του χρόνου μετατράπηκε από μία χαλαρή ένωση κρατών - αυτόνομων καντονιών σε μία μοντέρνα ομοσπονδία.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

E-Police-Projekt läuft gut (Teil 3) / Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής αστυνομίας βαίνει καλώς (Μέρος 3)

E-Police-Projekt läuft gut (Teil 3)
Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής αστυνομίας βαίνει καλώς (Μέρος 3)

Die Schweizer Polizei will die Informatik der kantonalen Korps mittel- bis langfristig harmonisieren. Ein erstes gemeinsames Projekt läuft gut – weitere sind lanciert. Η ελβετική αστυνομία θέλει μέσο- έως μάκροπρόθεσμα να εναρμονίσει την πληροφορική των σωμάτων των Καντονιών. Ένα πρώτο εγχείρημα βαίνει καλώς - περισσότερα έχουν λανσαριστεί.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

E-Police-Projekt läuft gut (Teil 2) / Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής αστυνομίας βαίνει καλώς (Μέρος 2)

E-Police-Projekt läuft gut (Teil 2)
Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής αστυνομίας βαίνει καλώς (Μέρος 2)

Die Schweizer Polizei will die Informatik der kantonalen Korps mittel- bis langfristig harmonisieren. Ein erstes gemeinsames Projekt läuft gut – weitere sind lanciert. Η ελβετική αστυνομία θέλει μέσο- έως μάκροπρόθεσμα να εναρμονίσει την πληροφορική των σωμάτων των Καντονιών. Ένα πρώτο εγχείρημα βαίνει καλώς - περισσότερα έχουν λανσαριστεί.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

E-Police-Projekt läuft gut (Teil 1) / Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής αστυνομίας βαίνει καλώς (Μέρος 1)

E-Police-Projekt läuft gut (Teil 1)
Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής αστυνομίας βαίνει καλώς (Μέρος 1)

Die Schweizer Polizei will die Informatik der kantonalen Korps mittel- bis langfristig harmonisieren. Ein erstes gemeinsames Projekt läuft gut – weitere sind lanciert. Η ελβετική αστυνομία θέλει μέσο- έως μάκροπρόθεσμα να εναρμονίσει την πληροφορική των σωμάτων των Καντονιών. Ένα πρώτο εγχείρημα βαίνει καλώς - περισσότερα έχουν λανσαριστεί.

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Jeremy Rifkin - Das Ende des Kapitalismus Το τέλος του καπιταλισμού (Teil 6 / Μέρος 6)

Jeremy Rifkin - Das Ende des Kapitalismus (Teil 6)
Το τέλος του καπιταλισμού (Μέρος 6)


Der Ökonom Jeremy Rifkin liebt große Thesen, jetzt verkündet er den Niedergang des Kapitalismus und den Beginn einer sozialen Gemeinschaft. Das klingt nach einer naiven Utopie. Aber ist es überhaupt eine? Ο οικονομολόγος Jeremy Rifkin αρέσκεται σε μεγάλες θέσεις και τώρα ανακοινώνει την πτώση του καπιταλισμού και την έναρξη μιας κοινωνικής κοινότητας. Αυτό ακούγεται σαν μια ελαφρόμυαλη ουτοπία. Είναι όμως;


Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

Jeremy Rifkin - Das Ende des Kapitalismus Το τέλος του καπιταλισμού (Teil 5 / Μέρος 5)

Jeremy Rifkin - Das Ende des Kapitalismus (Teil5)
Το τέλος του καπιταλισμού (Μέρος 5)


Der Ökonom Jeremy Rifkin liebt große Thesen, jetzt verkündet er den Niedergang des Kapitalismus und den Beginn einer sozialen Gemeinschaft. Das klingt nach einer naiven Utopie. Aber ist es überhaupt eine? Ο οικονομολόγος Jeremy Rifkin αρέσκεται σε μεγάλες θέσεις και τώρα ανακοινώνει την πτώση του καπιταλισμού και την έναρξη μιας κοινωνικής κοινότητας. Αυτό ακούγεται σαν μια ελαφρόμυαλη ουτοπία. Είναι όμως;


Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Jeremy Rifkin - Das Ende des Kapitalismus Το τέλος του καπιταλισμού (Teil 4 / Μέρος 4)

Jeremy Rifkin - Das Ende des Kapitalismus (Teil 4)
Το τέλος του καπιταλισμού (Μέρος 4)
Der Ökonom Jeremy Rifkin liebt große Thesen, jetzt verkündet er den Niedergang des Kapitalismus und den Beginn einer sozialen Gemeinschaft. Das klingt nach einer naiven Utopie. Aber ist es überhaupt eine? Ο οικονομολόγος Jeremy Rifkin αρέσκεται σε μεγάλες θέσεις και τώρα ανακοινώνει την πτώση του καπιταλισμού και την έναρξη μιας σοσιαλιστικής κοινότητας. Αυτό ακούγεται σαν μια ελαφρόμυαλη ουτοπία. Είναι όμως;