Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Konzerne sparen Milliarden mit Luxemburger Steuerdeals (Teil 2) / Όμιλοι επιχειρήσεων γλιτώνουν δισεκατομμύρια με λουξεμβουργικές φορολογικές συμφωνίες (Μέρος 2)

Konzerne sparen Milliarden mit Luxemburger Steuerdeals (Teil 2)
Όμιλοι επιχειρήσεων γλιτώνουν δισεκατομμύρια με λουξεμβουργικές φορολογικές συμφωνίες (Μέρος 2)

Internationale Konzerne sparen sich mit Unterstützung Luxemburgs Steuerzahlungen in Milliardenhöhe. Mit Hilfe der dortigen Behörden hätten manche Unternehmen auf Gewinne teilweise weniger als ein Prozent Steuern gezahlt, berichten mehrere Medien. Διεθνής όμιλοι επιχειρήσεων γλιτώνουν με την υποστήριξη του Λουξεμβούργου πληρωμές φόρων ύψους δισεκατομμυρίων. Με βοήθεια των τοπικών αρχών πλήρωσαν μερικές επιχειρήσεις λιγότερο από 1% φόρο επί των κερδών, αναφέρουν πολλά μέσα ενημέρωσης.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Konzerne sparen Milliarden mit Luxemburger Steuerdeals (Teil 1) / Όμιλοι επιχειρήσεων γλιτώνουν δισεκατομμύρια με λουξεμβουργικές φορολογικές συμφωνίες (Μέρος 1)

Konzerne sparen Milliarden mit Luxemburger Steuerdeals (Teil 1)
Όμιλοι επιχειρήσεων γλιτώνουν δισεκατομμύρια με λουξεμβουργικές φορολογικές συμφωνίες (Μέρος 1)

Internationale Konzerne sparen sich mit Unterstützung Luxemburgs Steuerzahlungen in Milliardenhöhe. Mit Hilfe der dortigen Behörden hätten manche Unternehmen auf Gewinne teilweise weniger als ein Prozent Steuern gezahlt, berichten mehrere Medien. Διεθνής όμιλοι επιχειρήσεων γλιτώνουν με την υποστήριξη του Λουξεμβούργου πληρωμές φόρων ύψους δισεκατομμυρίων. Με βοήθεια των τοπικών αρχών πλήρωσαν μερικές επιχειρήσεις λιγότερο από 1% φόρο επί των κερδών, αναφέρουν πολλά μέσα ενημέρωσης.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Protestbewegung Podemos: "Wir können" Spanien verändern (Teil 2) / Κίνημα διαμαρτυρίας Podemos: "Μπορούμε" να αλλάξουμε την Ισπανία (Μέρος 2)

Protestbewegung Podemos: "Wir können" Spanien verändern (Teil 2)
Κίνημα διαμαρτυρίας Podemos (1): "Μπορούμε" να αλλάξουμε την Ισπανία (Μέρος 2)

Spanien - Linke Partei will nach erstem Platz in Sonntagsfrage bei Wahl 2015 die absolute Mehrheit erreichen Ισπανία - Μετά την πρώτη θέση στην κυριακάτικη έρευνα (ενν. 2/11/2014), το αριστερό κόμμα θέλει να φτάσει στην απόλυτη πλειοψηφία

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Protestbewegung Podemos: "Wir können" Spanien verändern (Teil 1) / Κίνημα διαμαρτυρίας Podemos: "Μπορούμε" να αλλάξουμε την Ισπανία (Μέρος 1)

Protestbewegung Podemos: "Wir können" Spanien verändern (Teil 1)
Κίνημα διαμαρτυρίας Podemos (1): "Μπορούμε" να αλλάξουμε την Ισπανία (Μέρος 1)

Spanien - Linke Partei will nach erstem Platz in Sonntagsfrage bei Wahl 2015 die absolute Mehrheit erreichen Ισπανία - Μετά την πρώτη θέση στην κυριακάτικη έρευνα (ενν. 2/11/2014), το αριστερό κόμμα θέλει να φτάσει στην απόλυτη πλειοψηφία

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 4) / «I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 4)

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 4)
«I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 4)

Fast 700 000 Franken haben die Leistungssportler Mike Kurt und Fabian Kauter bisher mit ihrer Idee generiert, über das Internet Geld für andere Sportler zu sammeln. Jetzt gibt es in Wien einen Ableger ihres Crowdfundings. Σχεδόν 700.000 φράγκα μάζεψαν μέχρι στιγμής οι αθλητές Mike Kurt και Fabian Kauter με την ιδέα τους, να συλλέξουν χρήματα μέσω του ίντερνετ για άλλους αθλητές. Τώρα υπάρχει στη Βιέννη μία θυγατρική του Crowdfunding (1) τους.

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 3) / «I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 3)

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 3)
«I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 3)

Fast 700 000 Franken haben die Leistungssportler Mike Kurt und Fabian Kauter bisher mit ihrer Idee generiert, über das Internet Geld für andere Sportler zu sammeln. Jetzt gibt es in Wien einen Ableger ihres Crowdfundings. Σχεδόν 700.000 φράγκα μάζεψαν μέχρι στιγμής οι αθλητές Mike Kurt και Fabian Kauter με την ιδέα τους, να συλλέξουν χρήματα μέσω του ίντερνετ για άλλους αθλητές. Τώρα υπάρχει στη Βιέννη μία θυγατρική του Crowdfunding (1) τους.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 2) / «I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 2)

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 2)
«I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 2)

Fast 700 000 Franken haben die Leistungssportler Mike Kurt und Fabian Kauter bisher mit ihrer Idee generiert, über das Internet Geld für andere Sportler zu sammeln. Jetzt gibt es in Wien einen Ableger ihres Crowdfundings. Σχεδόν 700.000 φράγκα μάζεψαν μέχρι στιγμής οι αθλητές Mike Kurt και Fabian Kauter με την ιδέα τους, να συλλέξουν χρήματα μέσω του ίντερνετ για άλλους αθλητές. Τώρα υπάρχει στη Βιέννη μία θυγατρική του Crowdfunding (1) τους.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 1) / Το «I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 1)

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 1)
Το «I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 1)

Fast 700 000 Franken haben die Leistungssportler Mike Kurt und Fabian Kauter bisher mit ihrer Idee generiert, über das Internet Geld für andere Sportler zu sammeln. Jetzt gibt es in Wien einen Ableger ihres Crowdfundings. Σχεδόν 700.000 φράγκα μάζεψαν μέχρι στιγμής οι αθλητές Mike Kurt και Fabian Kauter με την ιδέα τους, να συλλέξουν χρήματα μέσω του ίντερνετ για άλλους αθλητές. Τώρα υπάρχει στη Βιέννη μία θυγατρική του Crowdfunding (1) τους.

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 6) / Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 6)

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 6)
Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 6)

Deutschland möchte digitaler Vorreiter werden, doch die Regierung fürchtet sich vor freiem W-Lan und Anonymität im Netz. Der Widerspruch zum Verfassungsrecht ist gewaltig. Η Γερμανία θέλει να γίνει ψηφιακός πρωτεράτης, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το δωρεάν ίντερνετ και την ανωνυμία στο δίκτυο. Η αντίφαση με το συνταγματικό δίκαιο είναι τεράστια.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 5) / Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 5)

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 5)
Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 5)

Deutschland möchte digitaler Vorreiter werden, doch die Regierung fürchtet sich vor freiem W-Lan und Anonymität im Netz. Der Widerspruch zum Verfassungsrecht ist gewaltig. Η Γερμανία θέλει να γίνει ψηφιακός πρωτεράτης, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το δωρεάν ίντερνετ και την ανωνυμία στο δίκτυο. Η αντίφαση με το συνταγματικό δίκαιο είναι τεράστια.

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 4) / Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 4)

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 4)
Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 4)

Deutschland möchte digitaler Vorreiter werden, doch die Regierung fürchtet sich vor freiem W-Lan und Anonymität im Netz. Der Widerspruch zum Verfassungsrecht ist gewaltig. Η Γερμανία θέλει να γίνει ψηφιακός πρωτεράτης, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το δωρεάν ίντερνετ και την ανωνυμία στο δίκτυο. Η αντίφαση με το συνταγματικό δίκαιο είναι τεράστια.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 3) / Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 3)

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 3)
Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 3)

Deutschland möchte digitaler Vorreiter werden, doch die Regierung fürchtet sich vor freiem W-Lan und Anonymität im Netz. Der Widerspruch zum Verfassungsrecht ist gewaltig. Η Γερμανία θέλει να γίνει ψηφιακός πρωτεράτης, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το δωρεάν ίντερνετ και την ανωνυμία στο δίκτυο. Η αντίφαση με το συνταγματικό δίκαιο είναι τεράστια.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 2) / Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 2)

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 2)
Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 2)

Deutschland möchte digitaler Vorreiter werden, doch die Regierung fürchtet sich vor freiem W-Lan und Anonymität im Netz. Der Widerspruch zum Verfassungsrecht ist gewaltig. Η Γερμανία θέλει να γίνει ψηφιακός πρωτεράτης, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το δωρεάν ίντερνετ και την ανωνυμία στο δίκτυο. Η αντίφαση με το συνταγματικό δίκαιο είναι τεράστια.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 1) / Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 1)

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 1)
Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 1)

Deutschland möchte digitaler Vorreiter werden, doch die Regierung fürchtet sich vor freiem W-Lan und Anonymität im Netz. Der Widerspruch zum Verfassungsrecht ist gewaltig. Η Γερμανία θέλει να γίνει ψηφιακός πρωτεράτης, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το δωρεάν ίντερνετ και την ανωνυμία στο δίκτυο. Η αντίφαση με το συνταγματικό δίκαιο είναι τεράστια.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 4) / Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 4)

Eine kurze Geschichte der Schweiz (Teil 4)
Μία σύντομη ιστορία της Ελβετίας (Μέρος 4)

Die Schweiz ist über Jahrhunderte aus verschiedenen Territorien (Städten und Landorten) zu dem Land gewachsen, das sie heute ist. Im Laufe der Zeit hat sich sie sich von einem lockeren Staatenbund autonomer Kantone zu einem modernen Bundesstaat gewandelt. Η Ελβετία μεγάλωσε κατά το πέρας αιώνων από διαφορετικά εδάφη (πόλεις και κράτη*) στη χώρα που είναι σήμερα. Στο πέρας του χρόνου μετατράπηκε από μία χαλαρή ένωση κρατών - αυτόνομων καντονιών σε μία μοντέρνα ομοσπονδία.