Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 1) / Το «I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 1)

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 1)
Το «I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 1)

Fast 700 000 Franken haben die Leistungssportler Mike Kurt und Fabian Kauter bisher mit ihrer Idee generiert, über das Internet Geld für andere Sportler zu sammeln. Jetzt gibt es in Wien einen Ableger ihres Crowdfundings. Σχεδόν 700.000 φράγκα μάζεψαν μέχρι στιγμής οι αθλητές Mike Kurt και Fabian Kauter με την ιδέα τους, να συλλέξουν χρήματα μέσω του ίντερνετ για άλλους αθλητές. Τώρα υπάρχει στη Βιέννη μία θυγατρική του Crowdfunding (1) τους.


Wie die Schweiz so habe auch Österreich eine ausgeprägte «Geberkultur», sagt Peter Mennel. Und deshalb kam der Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Komitees auf die Idee, mit dem innovativen Schweizer Finanzierungsmodell « I believe in you » (IBIY) zu kooperieren.  Όπως η Ελβετία έτσι και η Αυστρία έχει μία ισχυρή "Κουλτούρα του να δίνεις", λέει ο Peter Mennel. Και για αυτό συνέλαβε ο γενικός γραμματέας της Αυστριακής Ολυμπιακής Επιτροπής την ιδέα, να συνεργαστεί με το καινοτόμο ελβετικό μοντέλο χρηματοδότησης "I believe in you" (IBIY).
Auf der Plattform, die vom Kanuten Mike Kurt und dem Degenfechter Fabian Kauter zusammen mit dem Online-Spezialisten Philipp Furrer im Juni 2013 im Internet aufgeschaltet worden war, kamen innerhalb von 15 Monaten fast 700 000 Franken zusammen. Mit diesem Geld wurden 144 der 227 angebotenen Sportprojekte finanziert. Η πλατφόρμα, την οποία εκκίνησαν στο ίντερνετ μαζί ο κωπηλάτης Mike Kurt και ο ξιφομάχος Fabian Kauter, συνέλεξε εντός 15 μηνών σχεδόν 700.000 φράγκα. Με αυτά τα χρήματα χρηματοδοτήθηκαν 144 εκ των 227 προσφερόμενων αθλητικών εγχειρημάτων.
Mit « ibelieveinyou.at » expandiert diese Erfolgsgeschichte der sogenannten Schwarmfinanzierung nun nach Österreich. «Damit können wir den österreichischen Sportlern Zugang zu bisher nicht erschlossenen privaten Mitteln verschaffen, den Athleten Hilfe zur Selbsthilfe bieten sowie die Solidarität der Bevölkerung für den Sport fördern», sagte Mennel am Montag an einer Medienorientierung in Wien. Με το ibelieveinyou.at επεκτείνεται αυτής η ιστορία επιτυχίας της λεγόμενης "χρηματοδότησης τύπου σμήνους" πλέον και στην Αυστρία. "Με αυτό μπορούμε να παρέχουμε στους αυστριακούς αθλητές πρόσβαση σε μέχρι στιγμής μη προσβάσιμα ιδιωτικά μέσα, να προσφέρουμε στους αθλητές βοήθεια για να βοηθήσουν τους εαυτούς τους, όπως την προαγωγή της αλληλεγγύη του πληθυσμού

(1) Η άμεση χρηματοδότηση εγχειρημάτων από πολλούς ιδιώτες, συνήθως μέσω ίτνερνετ http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding

Πηγή: Neue Zürcher Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου