Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 2) / Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 2)

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 2)
Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 2)

Deutschland möchte digitaler Vorreiter werden, doch die Regierung fürchtet sich vor freiem W-Lan und Anonymität im Netz. Der Widerspruch zum Verfassungsrecht ist gewaltig. Η Γερμανία θέλει να γίνει ψηφιακός πρωτεράτης, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το δωρεάν ίντερνετ και την ανωνυμία στο δίκτυο. Η αντίφαση με το συνταγματικό δίκαιο είναι τεράστια.


Wovor fürchtet sich die Bundesregierung?
Τι φοβάται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση;

Ein Gedanke, der die beiden Minister offenbar das Fürchten lehrt. So sprach Gabriel unter dem Beifall de Maizières nicht von Chancen, die mit dem Zugang zum Netz verbunden sein könnten - zumal unterwegs, in Cafés, Bibliotheken und Bahnhöfen oder auf dem Lande, wo Mobilfunknetze oft kaum nutzbaren Internetzugang bieten.  Μία σκέψη, που εμφανώς τρομάζει τους δύο υπουργούς. Έτσι μίλησε ο Gabriel υπό το χειροκρότημα του de Maizières (1) όχι για ευκαιρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι συνδεδεμένες με την πρόσβαση στο δίκτυο - ιδίως καθοδόν, σε καφετέριες, βιβλιοθήκες και σταθμούς τρένων ή στην επαρχία, όπου τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σπανίως προσφέρουν χρησιμοποιήσιμη πρόσβαση στο ίντερνετ.
Laut Gabriel stehen offene W-Lans eher dafür, „dass du anonym an bestimmten Orten in der Öffentlichkeit übers Internet Kriminalität vorbereiten kannst“. Wohl vor diesem Hintergrund können die Koalitionäre bisher einem Reformprojekt wenig abgewinnen, das gegenwärtig „digital natives“ von Bedenkenträgern scheidet: die konsequente Abschaffung der sogenannten „Störerhaftung“. Σύμφωνα με τον Gabriel ο ρόλος των ανοικτών ασύρματων τοπικών δικτύων είναι περισσότερο "να προετοιμάζεις ανώνυμα σε συγκεκριμένα μέρη μέσω του ίντερνετ εγκληματικές ενέργειες". Φυσικά υπό αυτό το φόντο δε μπορούν μέχρι στιγμής οι συγκυβερνούντες να δουν πολλά θετικά στο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα, το οποίο επί του παρόντος χωρίζει του "ψηφιακούς ιθαγενείς" από τους κριτικούς: Η συνεπής κατάργηση της λεγόμενης "ευθύνης του ατόμου που οχλεί" (2).
Dass es in Deutschland im internationalen Vergleich wenige offene Internetzugänge gibt, resultiert vor allem aus der hiesigen Rechtslage. Wer einen Internetzugangspunkt (einen „W-Lan-Router“) aufstellt, ist zwar ein kleiner „Provider“, also ein Internetzugangsanbieter.  Το ότι στη Γερμανία υπάρχουν λίγες ανοικτές προσβάσεις στο ίντερνετ σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της τοπικής νομοθεσίας. Όποιος εγκαθιστά ένα σημείο πρόσβασης στο ίντερνετ (έναν καθοδηγητή ασύρματου τοπικού δικτύου) είναι πράγματι ένας μικρός "Παροχέας", δηλ. ένας παροχέας πρόσβασης στο ίντερνετ.
Provider wiederum dürfen nach dem Telekommunikationsgesetz normalerweise nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wie andere den Internetzugang nutzen, den sie zur Verfügung stellen. Doch was für große Provider wie Kabel Deutschland oder T-Online selbstverständlich ist, das soll nach einer umstrittenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs für W-Lan-Betreiber nicht gelten: Sie können auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wenn jemand über ihren Zugang zum Netz Rechte verletzt. Από την άλλη οι πάροχοι δεν επιτρέπεται βάσει του νόμου περί τηλεπικοινωνιών να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το πως οι άλλοι χρησιμοποιούν την πρόσβαση στο ίντερνετ, την οποία παρέχουν. Όμως ότι είναι αυτονόητο για μεγάλους παρόχους όπως η Kabel Deutschland ή η T-Online, δε πρόκειται να ισχύσει για τους διαχειριστές ασύρματων τοπικών δικτύων σύμφωνα με την αμφιλεγόμενη απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου: Μπορούν να γίνουν αξιώσεις λόγω παράλειψης, όταν κάποιος παραβιάζει δικαιώματα στο ίντερνετ μέσω της δικής τους πρόσβασης.


(1) υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας
(2) http://de.wikipedia.org/wiki/Störerhaftung


πηγή: Frankfurter Allgemeine Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου