Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 6) / Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 6)

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 6)
Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 6)

Deutschland möchte digitaler Vorreiter werden, doch die Regierung fürchtet sich vor freiem W-Lan und Anonymität im Netz. Der Widerspruch zum Verfassungsrecht ist gewaltig. Η Γερμανία θέλει να γίνει ψηφιακός πρωτεράτης, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το δωρεάν ίντερνετ και την ανωνυμία στο δίκτυο. Η αντίφαση με το συνταγματικό δίκαιο είναι τεράστια.


Vor diesem Hintergrund erscheint der Versuch, anonyme Internetnutzung zu verhindern, indem man die Reform der Störerhaftung verschleppt und verwässert, wie ein Kampf gegen Windmühlen. Folgenlos dürften diese Abwehrreflexe indes nicht bleiben. Geht es nach dem Willen der Koalition, so wird in Deutschland auch weiter Funkstille auf den Bürgersteigen herrschen, ohne dass damit für die Sicherheit des Landes etwas zu gewinnen ist. Υπό αυτό το φόντο η προσπάθεια αποτροπής της ανώνυμης χρήσης ίντερνετ, μέσω καθυστέρησης και θόλωσης της μεταρρύθμισης της ευθύνης του ατόμου που οχλεί φαντάζει σαν άσκοπη μάχη. Ωστόσο αυτές οι αμυντικές αντιδράσεις ίσως να μη μείνουν χωρίς συνέπειες. Αν όλα πήγαιναν σύμφωνα με τη συγκυβέρνηση, θα συνέχιζε να επικρατεί σιγή ασυρμάτου στα πεζοδρόμια, χωρίς έτσι να βελτιώνεται η ασφάλεια της χώρας.
Die Frage der Störerhaftung steht damit exemplarisch für die „German Angst“ des digitalen Zeitalters: eine irrationale Abwehrhaltung gegenüber der kreativen Vielfalt des Internets und seiner Unbeherrschbarkeit, auf deren Grundlage Zukunftschancen vertan werden.  Το ερώτημα της ευθύνης του ατόμου που οχλεί αποτελεί έτσι ένα παράδειγμα για το "Γερμανικό φόβο" της ψηφιακής εποχής: Μία παράλογη αμυντική στάση απέναντη στη δημιουργική ποικιλομορφία του ίντερνετ και της ακυβερνησίας του, στη βάση της οποίας χάνονται μελλοντικές ευκαιρίες.
Die Korrespondentin der „New York Times“ ließ es sich nicht nehmen, die Minister mit diesem Widerspruch zwischen dem Anspruch ihrer „Digitalen Agenda“ und ihrer tristen Realität zu konfrontieren: „Sie wollen, dass Deutschland jetzt eine Führungsposition in der digitalen Industrie bekommt. Aber wenn Leute aus dem Ausland nach Deutschland kommen, stoßen sie zuerst darauf, wie schwierig es ist, ein öffentliches W-Lan zu finden.“ Η ανταποκρίτρια των New York Times δεν έχασε την ευκαιρία να αντικρίσει τους υπουργούς με αυτή την αντίφαση μεταξύ της αξίωσης της ψηφιακής τους ατζέντας και της θλιβερής πραγματικότητας:  "Θέλετε να αναλάβει μια ηγετική θέση στην ψηφιακή βιομηχανία η Γερμανία. Αλλά όταν έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό στη Γερμανία, το πρώτο που αντιλαμβάνονται είναι πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς ένα δημόσιο ασύρματο τοπικό δίκτυο."

πηγή: Frankfurter Allgemeine Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου