Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 2) / «I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 2)

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 2)
«I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 2)

Fast 700 000 Franken haben die Leistungssportler Mike Kurt und Fabian Kauter bisher mit ihrer Idee generiert, über das Internet Geld für andere Sportler zu sammeln. Jetzt gibt es in Wien einen Ableger ihres Crowdfundings. Σχεδόν 700.000 φράγκα μάζεψαν μέχρι στιγμής οι αθλητές Mike Kurt και Fabian Kauter με την ιδέα τους, να συλλέξουν χρήματα μέσω του ίντερνετ για άλλους αθλητές. Τώρα υπάρχει στη Βιέννη μία θυγατρική του Crowdfunding (1) τους.


Alles oder nichts
Όλα ή τίποτα
Grundsätzlich geht das so: Freizeit-, Breiten- oder Spitzensportler, Einzelne oder Teams, Vereine und Veranstalter lancieren auf der Plattform mit einem Videobeitrag und einem Projektbeschrieb ihre Sammelaktion und setzen sich das Ziel, innerhalb einer bestimmten Frist auf einen bestimmten Geldbetrag zu kommen.  Βασικά έχει ως εξής: Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές, άτομα ή ομάδες, ενώσεις ή διεξαγωγείς λανσάρουν στην πλατφόρμα με ένα βίντεο και μία περιγραφή του εγχειρήματος μία καμπάνια συλλογής (χρήματος) και θέτουν το στόχο, εντός μίας συγκεκριμένης διορίας να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
Wird das gesteckte Ziel erreicht, fliesst das Geld – und die Spender erhalten je nach Grösse des Betrags eine (symbolische) Gegenleistung. Wird das Ziel indes verpasst, gibt es keinen Franken – oder Euro. Alles oder nichts, lautet also die Losung.  Αν φτάσουν το συνδεδεμένο στόχο, ρέει το χρήμα - και οι χορηγοί λαμβάνουν αναλόγως του ύψους του ποσού μια (συμβολική) ανταμοιβή. Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος, δεν έχει φράγκα - ή ευρώ. Όλα ή τίποτα είναι λοιπόν η λύση.
Wobei «alles» viel sein kann, wie folgende drei Beispiele zeigen: 38 125 Franken für den EHC Arosa. Die 227 Spender wurden zu «Sunna-Sponsoren» und ermöglichten damit, dass nach einer sportlich und finanziell enttäuschenden Saison dem traditionellen Eishockeyverein nun weiterhin die Sonne scheint.  Όπου "όλα" μπορεί να είναι πολλά πράγματα, όπως δείχνουν τα ακόλουθα τρία παραδείγματα: 38.125 φράγκα για τον EHC Arosa (2). Οι 227 χορηγοί έγιναν "Σπόνσορες Sunna" και έκαναν δυνατή την περαιτέρω επιβίωση του παραδοσιακού συλλόγου χόκεϊ, μετά από μία απογοητευτική αθλητικά και οικονομικά σεζόν.
Das ist auch für IBIY ein Glanzpunkt, bezüglich Betrag und Anzahl Unterstützer ist dies das bisher grösste der erfolgreichen Projekte. 4820 Franken für das Rope Skipping Team Schweiz. 57 Personen unterstützen die erstmalige Teilnahme eines Schweizer Teams an den Weltmeisterschaften im Seilspringen. Es kam so ein durchschnittlicher Projektbetrag zusammen. Αυτό είναι ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα και για το IBIY - όσον αφορά στο χρηματικό ποσό και τον αριθμό υποστηρικτών αυτό είναι το μέχρι στιγμής μεγαλύτερο εκ των επιτυχημένων εγχειρημάτων. 4.280 φράγκα για την ελβατική ομάδα σχοινάκι. 57 άνθρωποι υποστηρίζουν την πρώτη συμμετοχή μιας ελβετικής ομάδας στα παγκόσμια πρωταθλήματα στο σχοινάκι. Έτσι μαζέυτηκε ένα μέσο χρηματικό ποσό για το εγχείρημα.

(1) Η άμεση χρηματοδότηση εγχειρημάτων από πολλούς ιδιώτες, συνήθως μέσω ίντερνετ http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
(2) ελβετική ομάδα χόκει πάγου http://www.ehcarosa.ch/sites/index.html

Πηγή: Neue Zürcher Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου