Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 3) / «I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 3)

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 3)
«I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 3)

Fast 700 000 Franken haben die Leistungssportler Mike Kurt und Fabian Kauter bisher mit ihrer Idee generiert, über das Internet Geld für andere Sportler zu sammeln. Jetzt gibt es in Wien einen Ableger ihres Crowdfundings. Σχεδόν 700.000 φράγκα μάζεψαν μέχρι στιγμής οι αθλητές Mike Kurt και Fabian Kauter με την ιδέα τους, να συλλέξουν χρήματα μέσω του ίντερνετ για άλλους αθλητές. Τώρα υπάρχει στη Βιέννη μία θυγατρική του Crowdfunding (1) τους.

Erzielter Erfolg lässt sich indes nicht unendlich repetieren – im Sport wie im Crowdfunding. «Ich werde kein zweites Projekt machen», sagt der Basler Degenfechter Benjamin Steffen, der für seine Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2016 über 10 000 Franken zusammenbekam. «Ein zweites Projekt könnte den Eindruck des ständigen Bettlers wecken.» Der will Steffen nicht sein.  Οι επιτυχίες όμως δεν επαναλαμβάνονται διαρκώς - τόσο στον αθλητισμό, όσο και στο Crowdfunding. "Δε θα κάνω δεύτερο εγχείρημα", λέει ο κάτοικος Βασιλείας ξιφομάχος Benjamin Steffen, ο οποίος συγκέντρωσε πάνω από 10.000 φράγκα για την προετοιμασία του για τους ολυμπιακούς αγώνες του 2016. "Ένα δεύτερο εγχείρημα θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ενός μόνιμου ζητιάνου". 
Natürlich sind nicht alle Projekte erfolgreich; bisher scheiterten 36,56 Prozent. Misslingen dürfte wohl auch jenes Vorhaben zweier Frauen aus Nyon, die am «Rallye Aïcha des Gazelles» teilnehmen wollen, einem Offroad-Rally nur für Frauen. Noch sieben Tage dauert ihr Projekt, von den angestrebten 15 000 Franken sind erst 25 Franken zusammen. In der Romandie, sagt Mike Kurt, sei die Plattform noch wenig bekannt, doch für den Erfolg sei die lokale Verankerung absolut entscheidend. Φυσικά δεν είναι όλα τα εγχειρήματα επιτυχημένα. Μέχρι στιγμής αποτυγχάνουν τα 36,56%. Πιθανό να αποτύχει είναι και το σχέδιο δύο γυναικών από τη Nyon, που θέλουν να συμμετάσχουν στο Ράλλυ "Aïcha des Gazelles", ένα ράλλυ σε χωματόδρομους μόνο για γυναίκες. Ακόμη επτά ημέρες διαρκεί το εγχείρημά τους - από τα επιθυμητά 15.000 φράγκα έχουν συλλεχθεί μόλις 25. Στη Romandie, λέει ο Mike Kurt, είναι ακόμη λίγο γνωστή η πλατφόρμα, όμως για την επιτυχία είναι απολύτως κρίσιμη η τοπική στήριξη.
Zu den 170 Stellenprozenten, die sich Furrer und ein Projektbetreuer teilen, wurden deshalb weitere 25 Stellenprozente geschaffen. Das wird vornehmlich durch Sponsoren finanziert, um den Abzug an den Spendengeldern möglichst gering zu halten. Von diesen werden 5 Prozent für die Administration und 4 Prozent für das Inkasso abgezogen. Στο 170% θέσεων εργασίας (2) που μοιράζονται ο Furrer και ένας διαχειριστής του εγχειρήματος, προστέθηκαν για αυτό το λόγο επιπλέον 25% θέσεων εργασίας. Αυτό χρηματοδοτείται κυρίως από χορηγούς, για να κρατηθεί η μείωση των δωρεών όσο το δυνατό μικρότερη. Από αυτά αφαιρούνται 5% για τη διοίκηση και 4% για την είσπραξη απαιτήσεων.

(1) Η άμεση χρηματοδότηση εγχειρημάτων από πολλούς ιδιώτες, συνήθως μέσω ίτνερνετ http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding

(2) Για να γίνει κατανοητό το Stellenprozent ένα παράδειγμα: Πχ αν 3 θέσεις εργασίας έχουν 260 Stellenprozent, σημαίνει ότι 3 άτομα εργάζονται στο 260% του πλήρους ωραρίου ενός, ατόμου - δηλ. στο συγκεκριμένο παράδειγμα κάθε άτομο εργάζεται στο 87% του πλήρους ωραρίου (δηλ. αν θεωρούμε πλήρες ωράριο τις 40 ώρες, τότε εργάζεται 35 ώρες ο καθένας).


Πηγή: Neue Zürcher Zeitung
Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου