Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 1) / Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 1)

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 1)
Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 1)

Deutschland möchte digitaler Vorreiter werden, doch die Regierung fürchtet sich vor freiem W-Lan und Anonymität im Netz. Der Widerspruch zum Verfassungsrecht ist gewaltig. Η Γερμανία θέλει να γίνει ψηφιακός πρωτεράτης, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το δωρεάν ίντερνετ και την ανωνυμία στο δίκτυο. Η αντίφαση με το συνταγματικό δίκαιο είναι τεράστια.


Drahtloses Internet per W-Lan als freier, öffentlicher Raum? Nach Jahren der fordernden Kritik hieß es im Sommer, im August werde die Bundesregierung einen Gesetzesvorschlag vorlegen, der es Menschen ermöglicht, ihr Internet mit Familie, Freunden und Unbekannten zu teilen. Το ασύρματο ίντερνετ μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου ως ελεύθερος, δημόσιος χώρος; Μετά από χρόνια απαιτητικής κριτικής ακούστηκε το καλοκαίρι πως τον Αύγουστο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα υποβάλλει μία πρόταση νόμου, που δίνει δικαίωμα στους ανθρώπους να μοιράζονται το ιντερνέτ τους με την οικογένεια, φίλους και αγνώστους.
Doch das Gesetz verzögert sich weiter. Vorgestellt wurde im August nur der Wunschzettel der „Digitalen Agenda“, der die Chancen Deutschlands betonte - aber auch Anlass zur Skepsis bietet, ob tatsächlich Rechtssicherheit für W-Lan-Betreiber geschaffen werden soll. Όμως ο νόμος συνεχίζει να καθυστερεί. Τον Αύγουστο παρουσιάστηκε μόνο η επιθυμία της "Ψηφιακής Ατζέντας", η οποία τόνιζε τις ευκαιρίες της Γερμανίας - αλλά προσφέρει και αφορμή για σκέψη, για το αν πράγματι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για τους διαχειριστές ασύρματου τοπικού δικτύου.
Für einen Moment herrschte nämlich traute Einigkeit auf dem Podium der Bundespressekonferenz, als Alexander Dobrindt (CSU), Thomas de Maizière (CDU) und Sigmar Gabriel (SPD) die „Digitale Agenda“ vorstellten: „Sie können ja noch Innenminister werden“, begeisterte sich der Inhaber des Amtes über einen Beitrag von Wirtschaftsminister Gabriel. „Keine Ergänzungen, ich hätte es nicht schöner sagen können!“  Για μια στιγμή κυριαρχούσε η γνωστή ενότητα στην εξέδρα του ομοσπονδιακού συνεδρίου, όταν οι Alexander Dobrindt (CSU), Thomas de Maizière (CDU) και Sigmar Gabriel (SPD) παρουσίασαν την "ψηφιακή ατζέντα": "Μπορείτε ακόμη να γίνετε υπουργός εσωτερικών", είπε ενθουσιασμένος ο κάτοχος του υπουργείου σχετικά με μία συνεισφορά του υπουργού οικονομίας Gabriel. "Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, δε θα μπορούσα να το είχα πει πιο όμορφα!"
Die Begeisterung des Innenministers kam nicht von ungefähr: Sein Amtskollege hatte soeben eine Journalistin der „New York Times“ abblitzen lassen, die gefragt hatte, warum es in Deutschland kaum drahtlose Internetzugänge für die Allgemeinheit gibt: „In anderen Ländern gilt W-Lan als ein freier, öffentlicher Raum.“ Ο ενθουσιασμός του υπουργού εσωτερικών δεν ήταν τυχαίος: Ο συνάδελφός του στο υπουργείο είχε μόλις αρνηθεί να απαντήσει σε μία δημοσιογράφο των New York Times, η οποία είχε ρωτήσει γιατί στη Γερμανία δεν υπάρχει παρά μόνο ελάχιστη ασύρματη πρόσβαση στο ιντερνετ για το ευρύ κοινό: "Σε άλλες χώρες το ασύρματο τοπικό δίκτυο θεωρείται ένας ελεύθερος, δημόσιος χώρος."


πηγή: Frankfurter Allgemeine Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου