Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Protestbewegung Podemos: "Wir können" Spanien verändern (Teil 2) / Κίνημα διαμαρτυρίας Podemos: "Μπορούμε" να αλλάξουμε την Ισπανία (Μέρος 2)

Protestbewegung Podemos: "Wir können" Spanien verändern (Teil 2)
Κίνημα διαμαρτυρίας Podemos (1): "Μπορούμε" να αλλάξουμε την Ισπανία (Μέρος 2)

Spanien - Linke Partei will nach erstem Platz in Sonntagsfrage bei Wahl 2015 die absolute Mehrheit erreichen Ισπανία - Μετά την πρώτη θέση στην κυριακάτικη έρευνα (ενν. 2/11/2014), το αριστερό κόμμα θέλει να φτάσει στην απόλυτη πλειοψηφία

Gegen die Etablierten
Κόντρα στο κατεστημένο

"Die Kaste" - wie Podemos alle nennt, die von Politik und Nähe zur Macht leben - soll entmachtet, Korrupte sollen angeklagt, der Einfluss von Banken und Großunternehmen gebrochen werden. "Η κάστα" - όπως αποκαλεί το Podemos όλους όσους ζουν από την πολιτική ή ευρισκόμενοι κοντά στην εξουσία - πρέπει να αποδυναμωθεί, οι διεφθαρμένοι να κατηγορηθούν και η επιρροή των τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων να σπάσει.
Bei sechs Millionen Arbeitslosen, einer halben Million zwangsgeräumten Wohnungen und einer nicht abreißen wollenden Welle von Korruptionsfällen sind solche Ideen populär. 217.000 Menschen haben sich mittlerweile bei Podemos online eingeschrieben. Mehr als 900 Kreise - offene Versammlungen - tagen Woche für Woche auf Plätzen und in Parks. Das erinnert an die Bewegung der "Empörten" von 2011, aus denen sich Podemos teilweise speist. Με 6 εκατομμύρια ανέργους, μισό εκατομμύριο κατασχεμένες κατοικίες και ένα μη διασπούμενο κύμα υποθέσεων διαφθοράς, τέτοιες ιδέες έχουν απήχηση. Εντωμεταξύ 217.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί μέσω ίντερνετ στο Podemos. Περισσότεροι από 900 κύκλοι - ανοικτές συγκεντρώσεις - συνεδριάζουν κάθε βδομάδα σε πλατείες και πάρκα. Αυτό θυμίζει το κίνημα των "αγανακτισμένων" του 2011, από το οποίο τράφηκε εν μέρει το Podemos.

Vorbereitung auf Superwahljahr
Προετοιμασία για το σούπερ έτος εκλογών

Nach einer Versammlung in Madrid mit 8000 Teilnehmern stimmten mehr als 112.000 online über Struktur, Programm und ethische Grundsätze ab. Bis 15. November werden online die Personalfragen geklärt. Keiner zweifelt daran, dass Iglesias und seine Vertrauten, meist Uniprofessoren wie er, an die Spitze gewählt werden. Μετά από μία συγκέντρωση στη Μαδρίτη με 8.000 συμμετέχοντες, ψήφισαν μέσω ίντερνετ περισσότεροι από 112.000 σχετικά με τη δομή, το πρόγραμμα και τις ηθικές βάσεις. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα αποφασισθούν μέσω ίντερνετ τα θέματα των προσώπων. Κανείς δεν αμφιβάλει πως ο Iglesias και ο στενός του κύκλος, κυρίως πανεπιστημιακοί καθηγητές, θα εκλεγούν στην κορυφή.
2015 wird ein Superwahljahr in Spanien. Im Mai werden alle Gemeinderäte sowie 13 Regionalregierungen gewählt, im Herbst stehen Parlamentswahlen an. "Wir sind angetreten, um zu regieren", erklärt Iglesias. Er strebe eine absolute Mehrheit an. "Aus einer Notwendigkeit heraus", denn selbst ein hervorragendes Ergebnis würde nichts nützen, wenn sich PP und PSOE zu einer Koalition zusammenschließen. Το 2015 θα είναι ένα σούπερ έτος εκλογών στην Ισπανία. Το Μάιο θα εκλεγούν όλα τα δημοτικά συμβούλια, καθώς και 13 τοπικές κυβερνήσεις - το φθινόπωρο έχουν προγραμματιστεί βουλευτικές εκλογές. "Εισήλθαμε για να κυβερνήσουμε", εξηγεί ο Iglesias. Στοχεύει στην απόλυτη πλειοψηφία: "Εξ ανάγκης", καθώς ακόμη και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα δε θα απέφερε τίποτα, αν οι PP και PSOE συνασπιστούν. 

(1) σημαίνει "μπορούμε" στα ισπανικά


Πηγή: Der Standard
Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου