Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 3) / Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 3)

Datenverkehr nur mit Nummernschild (Teil 3)
Διακίνηση δεδομένων μόνο με πινακίδα κυκλοφορίας (Μέρος 3)

Deutschland möchte digitaler Vorreiter werden, doch die Regierung fürchtet sich vor freiem W-Lan und Anonymität im Netz. Der Widerspruch zum Verfassungsrecht ist gewaltig. Η Γερμανία θέλει να γίνει ψηφιακός πρωτεράτης, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το δωρεάν ίντερνετ και την ανωνυμία στο δίκτυο. Η αντίφαση με το συνταγματικό δίκαιο είναι τεράστια.

Aufgrund dessen droht zwar (anders als es Gabriel suggerierte) auch heute schon keine Strafverfolgung, denn strafrechtliche Verantwortung setzt stets eigene Schuld voraus, die über die Figur der Störerhaftung nicht begründet werden kann. Wohl aber drohen W-Lan-Anbietern kostspielige Abmahnungen, nicht selten im vierstelligen Eurobereich - ein Risiko, das es schnell unvertretbar erscheinen lässt, ein offenes W-Lan für Freunde und Gäste anzubieten. Λόγω αυτών δεν υπάρχει μεν ακόμη και σήμερα η απειλή (σε αντίθεση με αυτό που υποδήλωνε ο Gabriel) της ποινικής δίωξης, καθώς η ποινική ευθύνη προϋποθέτει πάντα υπαιτιότητα του ιδίου, η οποία δε μπορεί να αιτιολογηθεί μέσω της μορφής της ευθύνης του ατόμου που οχλεί (1). Τους παροχείς ασύρματου τοπικού δικτύου απειλούν όμως ακριβές συμμορφώσεις με το νόμο, που δεν είναι σπάνιο στην τετραψήφια περιοχή του ευρώ - ένα ρίσκο που κάνει το ανοικτό ασύρματο τοπικό δίκτυο για φίλους και φιλοξενούμενους να φαντάζει παράλογο.

Keine Gleichberechtigung unter Providern
Καμία ισότητα μεταξύ παρόχων

Die Ungleichbehandlung der „Nebenbei-Provider“ gegenüber großen kommerziellen Providern ist kaum zu rechtfertigen. Dies führte bereits 2012 zu einem Gesetzentwurf der Linkspartei im Bundestag, um W-Lan-Betreiber haftungsrechtlich anderen Providern gleichzustellen. Auch im Koalitionsvertrag fand sich eine entsprechende Formulierung.  Η άνιση μεταχείριση των "συμπτωματικών παρόχων" απέναντι στους μεγάλους εμπορικούς παρόχους δύσκολα δικαιολογείται. Αυτό ήδη οδήγησε το 2012 σε ένα νομοσχέδιο του κόμματος της αριστεράς στην ομοσπονδιακή βουλή, για να εξισωθούν οι διαχειριστές ασύρματων τοπικών δικτύων όσον αφορά στη νομική ευθύνη με τους άλλους παρόχους. 
In der „Digitalen Agenda“ hingegen wurde das Projekt eingedampft zu einer isolierten Privilegierung bestimmter kommerzieller W-Lan-Betreiber wie etwa Cafés. Privatleute, die ihren Internet-Zugang teilen wollen, blieben so im Regen stehen - beispielsweise die „Freifunker“, eine Bewegung, die aus Überzeugung freien Zugang zum Internet via W-Lan anbietet. Στη "ψηφιακή ατζέντα" απεναντίας το εγχείρημα εξανεμίστηκε σε ένα απομονωμένο προνόμιο συγκεκριμένων εμπορικών παρόχων ασύρματου τοπικού δικτύου όπως πχ καφετέριες. Ιδιώτεςπου θέλουν να μοιραστούν την πρόσβασή τους στο ίντερνετ, έμειναν με άδεια χέρια - π.χ. οι "Freifunker", οι οποίοι από πεποίθηση προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ.

(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Störerhaftung
πηγή: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου