Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 4) / «I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 4)

«I believe in you» expandiert nach Österreich (Teil 4)
«I believe in you» επεκτείνεται στην Αυστρία (Μέρος 4)

Fast 700 000 Franken haben die Leistungssportler Mike Kurt und Fabian Kauter bisher mit ihrer Idee generiert, über das Internet Geld für andere Sportler zu sammeln. Jetzt gibt es in Wien einen Ableger ihres Crowdfundings. Σχεδόν 700.000 φράγκα μάζεψαν μέχρι στιγμής οι αθλητές Mike Kurt και Fabian Kauter με την ιδέα τους, να συλλέξουν χρήματα μέσω του ίντερνετ για άλλους αθλητές. Τώρα υπάρχει στη Βιέννη μία θυγατρική του Crowdfunding (1) τους.

Wegen der lokalen Verankerung greifen die Schweizer auch in Österreich nicht selber ins operative Geschäft ein. «Wir stellen der neuen Betriebsgesellschaft die Lizenz zur Verwendung der Plattform und unser Know-how zur Verfügung», sagt Philipp Furrer. So lassen sich die Entwicklungskosten zwischen den beiden Ländern aufteilen. Λόγω της (σημασίας της) τοπικής στήριξης δεν αναλαμβάνουν οι ίδιο οι Ελβετοί τη λειτουργία της επιχείρησης. "Παρέχουμε την άδεια και τη τεχνογνωσία μας στη νέα εταιρεία", λέει ο Philipp Furrer. Έτσι μπορούν να μοιραστούν τα έξοδα ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών.

Starkes Wachstum
Μεγάλη ανάπτυξη

Gemäss einer Statistik der Hochschule Luzern gab es 2012 in der Schweiz im Crowdfunding 399 erfolgreiche Projekte mit einem Umsatz von 4,2 Millionen Franken. Im 2013 waren es bereits 720 Projekte und 11,6 Millionen Franken. Im laufenden Jahr wird eine Verdoppelung des Volumens erwartet. Entsprechend rechnen auch Mike Kurt und Fabian Kauter mit weiterem Wachstum, zumal sie hierzulande über das einzige Sportangebot verfügen. «Momentan geht dafür die ganze Freizeit drauf», sagt Kauter; Kurt spricht vom vielen Herzblut, das er investiere. Σύμφωνα με μία στατιστική του πανεπιστημίου της Λουκέρνης υπήρχαν 399 επιτυχημένα εγχειρήματα το 2012 στην Ελβετία με τζίρο 4,2 εκ. φράγκων. Το 2013 ήταν ήδη 720 εγχειρήματα και 11,6 εκ. φράγκα. Στο τρέχον έτος αναμένεται ένας διπλασιασμός του όγκου. Αναλόγως υπολογίζουν και οι Mike Kurt και Fabian Kauter με περαιτέρω ανάπτυξη, ιδίως αφού διαθέτουν τη μοναδική προσφορά σπορ στη χώρα. "Προς στιγμής αφιερώνουμε όλο μας τον ελεύθερο χρόνο για αυτό", λέει ο Kauter. Ο Kurt μας λέει πως έχει αφιερώσει την ψυχή του.
Zum Vollzeit-Business wird «I believe in you» für den Kanuten und den Degenfechter aber noch nicht. Denn beide Sportler glauben auch an sich selber – an ihren Erfolg 2016 in Rio. Για τον κωπηλάτη και τον ξιφομάχο δεν έχει γίνει ακόμη επιχείρηση πλήρους απασχόλησης το «I believe in you». Καθώς και οι δύο αθλητές πιστεύουν ακόμη στον εαυτό τους - στην επιτυχία τους στο Ρίο το 2016.

(1) Η άμεση χρηματοδότηση εγχειρημάτων από πολλούς ιδιώτες, συνήθως μέσω ίτνερνετ http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding

Πηγή: Neue Zürcher Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου