Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

E-Police-Projekt läuft gut (Teil 1) / Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής αστυνομίας βαίνει καλώς (Μέρος 1)

E-Police-Projekt läuft gut (Teil 1)
Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής αστυνομίας βαίνει καλώς (Μέρος 1)

Die Schweizer Polizei will die Informatik der kantonalen Korps mittel- bis langfristig harmonisieren. Ein erstes gemeinsames Projekt läuft gut – weitere sind lanciert. Η ελβετική αστυνομία θέλει μέσο- έως μάκροπρόθεσμα να εναρμονίσει την πληροφορική των σωμάτων των Καντονιών. Ένα πρώτο εγχείρημα βαίνει καλώς - περισσότερα έχουν λανσαριστεί.


Seit knapp einem Jahr haben 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung die Möglichkeit, Diebstähle und andere Massendelikte per Internet der Polizei zu melden. Auf der Online-Plattform «Suisse ePolice», einem gemeinsamen Projekt der Polizeikorps der Kantone Bern, Freiburg, Schaffhausen, St. Gallen, Zug und Zürich sowie der Städte St. Gallen und Zürich, können Bürger oder Unternehmen rund um die Uhr einfache Anzeigen selber erfassen. Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο έχει το 40% του ελβετικού πληθυσμού τη δυνατότητα να αναφέρει στην αστυνομία κλοπές και άλλα κοινά αδικήματα μέσω διαδικτύου. Στην online πλατφόρμα «Suisse ePolice», ενός κοινού εγχειρήματος των αστυνομικών σωμάτων των καντονιών Βέρνης, Freiburg, Schaffhausen, St. Gallen, Zug και Ζυρίχης, καθώς και των πόλεων St. Gallen και Ζυρίχης, μπορούν πολίτες ή εταιρείες να συντάσουν 24 ώρες το 24ωρο απλές αναφορές.
So ist es unter anderem möglich, wegen Sachbeschädigung oder eines Kontrollschild-Verlustes Meldung zu erstatten. Am häufigsten werden jedoch Fahrrad- und Mofadiebstähle angezeigt. Im Kanton St. Gallen beispielsweise machen sie beinahe drei Viertel der insgesamt rund 900 eingegangenen Meldungen aus.Έτσι είναι δυνατόν να κάνουν αναφορά, μεταξύ άλλων, λόγω υλικών ζημιών ή απώλειας πινακίδας κυκλοφορίας. Συνήθως όμως αναφέρονται κλοπές ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων. Στο καντόνι του St. Gallen για παράδειγμα αποτελούν σχεδόν τα τρία τέταρτα των συνολικά περίπου 900 εισερχόμενων αναφορών.
«41 Prozent der Anzeigen wegen Velodiebstählen erreichen uns mittlerweile online», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der St. Galler Kantonspolizei. Er ist zuversichtlich, dass die Plattform künftig noch beliebter wird. "41% των αναφορών λόγω κλοπών ποδηλάτου φτάνουν στα χέρια μας πλέον online", λέει ο Gian Andrea Rezzoli, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας του καντονιού του St. Gallen. Είναι αισιόδοξος, πως μελλοντικά η πλατφόρμα θα γίνει ακόμη πιο αγαπητή.


Πηγή: Neue Zürcher Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου