Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

E-Police-Projekt läuft gut (Teil 3) / Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής αστυνομίας βαίνει καλώς (Μέρος 3)

E-Police-Projekt läuft gut (Teil 3)
Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής αστυνομίας βαίνει καλώς (Μέρος 3)

Die Schweizer Polizei will die Informatik der kantonalen Korps mittel- bis langfristig harmonisieren. Ein erstes gemeinsames Projekt läuft gut – weitere sind lanciert. Η ελβετική αστυνομία θέλει μέσο- έως μάκροπρόθεσμα να εναρμονίσει την πληροφορική των σωμάτων των Καντονιών. Ένα πρώτο εγχείρημα βαίνει καλώς - περισσότερα έχουν λανσαριστεί.Harmonisierung als Ziel
Η εναρμόνιση ως στόχος

Um den Informationsaustausch zwischen den Kantonen zu optimieren, haben die Verantwortlichen der HPI weitere Projekte lanciert. «Eine mobile App für die Kommunikation von Mitgliedern von Sondereinheiten der Polizei ist seit Mitte 2014 produktiv», so Röösli. Über 20 Kantone würden sich daran beteiligen. Unter anderem wird zurzeit auch die technische Harmonisierung von Code-Tabellen der wichtigsten Datenbanken des Bundes realisiert.  Για να βελτιστοποιηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των καντονιών, οι υπεύθυνοι του HPI λάνσαραν περισσότερα εγχειρήματα. "Μία εφαρμογή για κινητά για την επικοινωνία των μελών των ειδικών μονάδων της αστυνομίας είναι παραγωγική από το 2014", είπε ο Röösli. Πάνω από 20 καντόνια θα συμμετχείχαν. Μεταξύ άλλων πραγματοποιείται αυτή την περίοδο και η τεχνική εναρμόνιση των πινάκων κωδικών των σημαντικότερων βάσεων δεδομένων της Ομοσπονδίας.
Zudem wäre Anfang 2015 eine Online-Abfrage des Waffenregisters betriebsbereit. Hier stellte sich im Verlauf des Projekts aber heraus, dass eine Anpassung der Rechtsgrundlagen, namentlich des Waffengesetzes, nötig ist. Die eidgenössischen Räte haben diesbezüglich noch zu entscheiden. Επιπλέον στις αρχές του 2015 θα είναι έτοιμη για λειτουργία μία online αναζήτηση του μητρώου όπλων. Έδω όμως προέκυψε κατά την εκτέλεση του εγχειρήματος, πως είναι απαραίτητη η προσαρμογή της νομικής βάσης και συγκεκριμένα του νόμου περί όπλων. Τα ελβετικά συμβούλια είναι ακόμη αναποφάσιστα όσον αφορά σε αυτό.
Laut Röösli sind im Zuge der angestrebten Harmonisierung zahlreiche weitere Themenfelder in Bearbeitung. Einen Hinweis darauf, ob die Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Polizeikorps den erhofften Mehrwert bringt, wird die nächste Datenerhebung zu «Suisse ePolice» Ende Oktober geben. Dann werden die Verantwortlichen der HPI eine Jahresbilanz zum Projekt ziehen. Σύμφωνα με τον Röösli βρίσκονται κατά την πορεία της επιθυμητής εναρμόνισης πολλά περισσότερα θεματικά πεδία υπό επεξεργασία. Μία ένδειξη για το εάν η συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών σωμάτων των καντονιών φέρνει την επιθυμητή προστιθέμενη αξία, θα δώσει η επόμενη έρευνα για το «Suisse ePolice» στα τέλη Οκτώβρη. Τότε θα κάνουν ετήσιο ισολογισμό οι υπεύθυνοι του HPI.


Πηγή: Neue Zürcher Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου