Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

Σταυρόλεξο - Die Geschichte von Graz 3 / H ιστορία του Graz 3


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.

Bereits 1573 wurde eine dreiklassige Lateinschule in Graz als „Archiducale Gymnasium Soc. Jesu Graecensis“ ___ (1). 1585 wurde die erste ___ (2) von Erzherzog Karl II. von Innerösterreich gegründet. 1586 wurde die Lateinschule (das ___ (3) Akademische Gymnasium am Tummelplatz) der neuen Universität zu Graz angegliedert, Gesamtname: Academia, Gymnasium et Universitas. Sie wurde aber schon im selben Jahr an die Societas Jesu ___ (4) mit dem Ziel, allen sozialen Schichten eine elitäre ___ (5) angedeihen zu lassen.  Ήδη από το 1573 ιδρύθηκε στο Graz ένα λατινικό σχολείο τριών τάξεων ως «Archiducale Gymnasium Soc. Jesu Graecensis». Το 1585 ιδρύθηκε το πρώτο πανεπιστήμιο από τον αρχιδούκα Κάρολο τον 2ο από την κεντρική Αυστρία. Το 1586 ενώθηκε το λατινικό σχολείο (το μεταγενέστερο Γυμνάσιο του Tummelplatz) με το νέο πανεπιστήμιο του Graz υπό το όνομα: Academia, Gymnasium et Universitas. Την ίδια χρονιά όμως παραδόθηκε στους Ιησουίτες, με σκοπό να δοθεί σε όλες τις κοινωνικές τάξεις μία άριστη εκπαίδευση. 
Zu dieser Zeit prägten italienische ___ (6) und Baumeister das Bild der Stadt. Einer der bekanntesten Bauten ist das Landhaus, das im Renaissancestil erbaut wurde. Hier tagten die steirischen Landstände. Von 1594 bis 1600 lehrte Johannes Kepler an der Stiftsschule. Diese ___ (7) war das protestantische Gegenstück zur Universität Graz. Die ___ (8) erreichten bei ihren Kriegszügen immer wieder das Gebiet von Graz. 1619 übersiedelte der gesamte Hofstaat in die Wiener Hofburg. Την ίδια εποχή αφήνουν το στίγμα τους στην πόλη Ιταλοί καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες. Ένα από τα γνωστότερα κτίσματα είναι το Landhaus ανεγέρθηκε στο ύφος της αναγέννησης. Εδώ συνεδρίαζε το διοικητικό συμβούλιο της Στύρια. Από το 1594 έως το 1600 δίδασκε ο Johannes Kepler στο ίδρυμα. Αυτό το γυμνάσιο ήταν το προτεσταντικό αντίπαλο δέος του πανεπιστημίου του Graz. Οι Τούρκοι έφταναν κατά τις εισβολές τους πάντα στην περιοχή του Graz. Το 1619 μετακόμισαν όλοι οι αυλικοί στο Hofburg της Βιέννης.
Graz liegt im ___ (9) Steiermark. „Mark“ ist ein alt-germanisches Wort, welches ein Landgebiet  ___ (10) , das als Abwehrgrenze diente und in dem die ___ (11) dazu ausgebildet wurden, im Kriegsfall den ___ (12) abzuwehren und für das Vaterland zu kämpfen. Το Graz βρίσκεται στο κρατίδιο Steiermark (Στύρια). Το “Mark” είναι μια αρχαία γερμανική λέξη, που περιγράφει ένα κρατίδιο στα σύνορα που υπηρετεί την άμυνα (του κράτους) και στο οποίο οι αγρότες εκπαιδεύονται πως να απωθούν τους εχθρούς και να μάχονται για την πατρίδα τους, για την περίπτωση πολέμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου