Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015

Σταυρόλεξο - Die Geschichte von Graz 1 / H ιστορία του Graz 1


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.

Geschichtlich nachweislich ist eine ___ (1) des Gebietes um den Grazer Schlossberg bereits seit der Kupfersteinzeit (um 3000 v. Chr.). ___ (2) von Steingeräten im Bereich der Sackstraße, welche um das Jahr 2000 v. Chr. ___ (3) werden können, lassen darauf schließen, dass es eine Siedlung ___ (4) des Schlossberges gegeben haben könnte. Η εποίκιση της περιοχής γύρω από το Schlossberg αποδεικνύεται ήδη από την εποχή του χαλκού (περίπου 3.000 π.Χ.). Από την εύρεση πέτρινων σκευασμάτων στην περιοχή της Sackstraße, τα οποία χρονολογούνται στο 2000 π.Χ., συμπεραίνουμε ότι ενδέχεται να υπήρχε μία αποικία στα νότια του Schlossberg.
Während der Urnenfelderkultur sind für die Grazer Gegend mehrere Befestigungen ___ (5) . Die verschiedenen Volksstämme standen einander zwar zum Teil ___ (6) gegenüber, aber die ___ (7) begann sich zu politisieren und zu ___ (8) .

Στη διάρκεια της κουλτούρας των τεφροδόχων αποδεικνύεται η ύπαρξη πολλών οχυρών. Τα διαφορετικά φύλα είχαν μεταξύ τους εν μέρει εχθρικές σχέσεις, αλλά η κοινωνία ξεκίνησε να εκπολιτίζεται και να εξειδικεύεται.
1379 wird Graz ___ (9) der Habsburger – die Habsburger wohnten in der Grazer ___ (10) und regierten von dort aus Innerösterreich, zu dem die Steiermark, Kärnten und Teile des heutigen Italiens (Triest und Inneristrien) und Sloweniens (Krain und die Untersteiermark) gehörten. Graz bleibt (neben ___ (11) und Innsbruck) bis ins Jahr 1619 habsburgische Residenzstadt. Το 1379 γίνεται το Graz ο τόπος κατοικίας των Αψβούργων – οι Αψβούργοι έμεναν στον πύργο του Graz και διοικούσαν από εκεί την κεντρική Αυστρία, στην οποία ανήκαν η Στύρια, το Kärnten και κομμάτια της σημερινής Ιταλίας (Τριέστη και έσω Istria) και Σλοβενίας (Kranjska και η κάτω Στύρια). Το Graz παραμένει (μαζί με τη Βιέννη και το Innsbruck) μέχρι το έτος 1619 τόπος κατοικίας των Αψβούργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου