Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Standpunkte der Parteien in Österreich (Teil 1) / Οι θέσεις των κομμάτων στην Αυστρία (Μέρος 1ο)

Fragen und Standpunkte der Parteien in Österreich
Ερωτήσεις και θέσεις των κομμάτων στην Αυστρία

Überblick über die Standpunkte der Parteien, die bundesweit zur Nationalratswahl 2013 antreten. Επισκόπηση των θέσεων των κομμάτων που ανταγωνίσθηκαν στις εκλογές εθνικού συμβουλίου του 2013 σε επίπεδο ομοσπονδίας.Υπενθυμίζεται ότι στις πρόσφατες εκλογές στην Αυστρία τα κόμματα έλαβαν βουλευτικές έδρες (συνολικά 183): Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPÖ) 28,4%, Λαϊκό κόμμα (ÖVP) 25,7%, Φιλελευθερο κόμμα της Αστρίας (FPÖ) 21,9%, Πράσινοι (Grüne) 13,1%, Ομάδα Stronach 6%, Νέα Αυστρία (NEOS) 4,9%. Τα φλέγοντα ερωτήματα ήταν κυρίως τα ακόλουθα:


1. Soll die Dauer des Zivildiensts in seiner derzeit geltenden Form (9 Monate) beibehalten bleiben? 1.Να παραμείνει η διάρκεια της κοινωνικής υπηρεσίας (1) στη σήμερα ισχύουσα μορφή της (9 μήνες);

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Συμφωνώ απόλυτα
FPÖ - Συμφωνώ πολύ
Grüne - Διαφωνώ πολύ*
Team Stronach - Διαφωνώ πολύ**
NEOS - Διαφωνώ πολύ**

* Να μειωθεί στους 6 μήνες
** Να καταργηθεί

2. Sollen Einkaufstaschen aus Plastik besteuert werden? 2.Να φορολογηθούν οι πλαστικές σακούλες;

SPÖ - Διαφωνώ
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Συμφωνώ πολύ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Διαφωνώ


3. Soll Politische Bildung als Unterrichtsfach bereits ab der 7. Schulstufe eingeführt werden?
3. Να εισαχθεί η πολιτική μόρφωση ως μάθημα ήδη από το 7ο σχολικό έτος;

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Συμφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Συμφωνώ


4. Soll der Bundesrat als zweite Parlamentskammer abgeschafft werden? 4. Να καταργηθει το ομοσπονδιακό συμβούλιο (2) ως δεύτερο βουλευτικό σώμα;

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Συμφωνώ
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Συμφωνώ


5. Soll das gesetzliche Pensionsantrittsalter von Frauen jenem der Männer angeglichen werden? 5. Να εξισωθεί το νομοθετημένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών με αυτό των ανδρών;

SPÖ - Διαφωνώ απόλυτα*
ÖVP - Συμφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Διαφωνώ πολύ
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Συμφωνώ απόλυτα

*Να γίνει, αλλά όχι τώρα

6. Soll in Österreich ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden? 6.Να νομοθετηθεί στην Αυστρία ένας άνευ όρων βασικός μισθός (δηλ. ακόμη κι αν δε δουλεύει κάποιος, να πληρώνεται)

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ απόλυτα
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ πολύ
NEOS - Διαφωνώ απόλυτα


7. Sollen Menschen mit höherem Einkommen zu einem größeren Beitrag ins Gesundheitssystem verpflichtet werden (z.B. über eine Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage)? 7. Να υποχρεθούν άνθρωποι με υψηλό εισόδημα σε μεγαλύτερη συνεισφορά στο σύστημα υγείας (π.χ. μέσω μίας αύξησης του ανώτατου ορίου εισοδήματος (3))

SPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
ÖVP - Διαφωνώ απόλυτα
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ πολύ
NEOS - Διαφωνώ απόλυτα8. Sollen Langzeitarbeitslose zu einem gemeinnützigen Dienst verpflichtet werden? 8. Να υποχρεωθούν οι μακροχρόνια άνεργοι σε κοινοφελή υπηρεσία;

SPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
ÖVP - Συμφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Διαφωνώ πολύ
Team Stronach - Συμφωνώ
NEOS - Διαφωνώ πολύ(1) Στην Αυστρία επιλέγουν οι νέοι υποχρεωτικά μεταξύ θητείας στο στρατό και θητείας σε κοινωνικές υπηρεσίες.

(2) Στην Αυστρία υπάρχουν δύο κοινοβουλευτικά σώματα. Το εθνικό συμβούλιο, στο οποίο εκλέγονται κάθε 5 χρόνια οι βουλευτές απευθείας από το λαό και το ομοσπονδιακό συμβούλιο, στο οποίο στέλνουν αντιπροσώπους οι τοπικές εκλεγμένες κυβερνήσεις κάθε κρατιδίου.

(3) Στην Αυστρία υπάρχει ένα όριο εισοδήματος, το οποίο επιβαρύνεται με συνεισφορά στο σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει πως από εκεί και πάνω δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση. (http://de.wikipedia.org/wiki/Höchstbeitragsgrundlage)