Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Standpunkte der Parteien in Österreich (Teil 2) / Οι θέσεις των κομμάτων στην Αυστρία (Μέρος 2ο)

Fragen und Standpunkte der Parteien in Österreich
Ερωτήσεις και θέσεις των κομμάτων στην Αυστρία

Überblick über die Standpunkte der Parteien, die bundesweit zur Nationalratswahl 2013 antreten.Επισκόπηση των θέσεων των κομμάτων που ανταγωνίσθηκαν στις εκλογές εθνικού συμβουλίου του 2013 σε επίπεδο ομοσπονδίας.Υπενθυμίζεται ότι στις πρόσφατες εκλογές στην Αυστρία τα κόμματα έλαβαν βουλευτικές έδρες (συνολικά 183): Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPÖ) 28,4%, Λαϊκό κόμμα (ÖVP) 25,7%, Φιλελευθερο κόμμα της Αστρίας (FPÖ) 21,9%, Πράσινοι (Grüne) 13,1%, Ομάδα Stronach 6%, Νέα Αυστρία (NEOS) 4,9%. Τα φλέγοντα ερωτήματα ήταν κυρίως τα ακόλουθα:9. Sollen in Österreich geborene Kinder automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten? 9. Να λαμβάνουν αυτόματα την αυστριακή υπηκοότητα όσα παιδιά γεννιούνται στην Αυστρία;

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
Grüne - Συμφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Συμφωνώ10. Soll Österreich am Bankgeheimnis festhalten? 10. Να διατηρήσει η Αυστρία το τραπεζικό απόρρητο;

SPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
ÖVP - Συμφωνώ
FPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
Grüne - Διαφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Διαφωνώ πολύ11. Sollen die allgemeinen Studiengebühren wieder eingeführt werden? 11.Να επανεισαχθούν γενικά δίδακτρα στα πανεπιστήμια;

SPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
ÖVP - Συμφωνώ απόλυτα
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Διαφωνώ απόλυτα 
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Συμφωνώ πολύ12. Soll für unselbständig Beschäftigte eine sechste Urlaubswoche eingeführt werden? 12. Να νομοθετηθεί για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας μία (επιπλέον) 6η εβδομάδα διακοπών;

SPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ
Grüne - Συμφωνώ πολύ
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Διαφωνώ απόλυτα13. Sollen Asylwerbende ab dem Zeitpunkt ihrer Antragstellung eine Arbeitserlaubnis erhalten? 13. Να δίδεται δικαίωμα εργασίας σε όσους αιτούνται άσυλο ήδη από τη στιγμή της αίτησής τους;

SPÖ - Διαφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
Grüne - Συμφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Συμφωνώ
NEOS - Συμφωνώ απόλυτα


14. Sollen homosexuelle und alleinstehende Frauen das Recht auf künstliche Befruchtung erhalten? 14. Να αποκτήσουν το δικαίωμα τεχνητής γονιμοποίησης οι ομοφυλόφιλες και ανύπαντρες γυναίκες;

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ πολύ
FPÖ - Διαφωνώ απόλυτα
Grüne - Συμφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Συμφωνώ
NEOS - Συμφωνώ πολύ15. Sollen religiöse Symbole (wie z.B. das Kreuz) in Kindergärten und Schulen erhalten bleiben? 15. Να παραμείνουν στα σχολεία τα θρησκευτικά σύμβολα (όπως π.χ. ο σταυρός);

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Συμφωνώ πολύ
FPÖ - Συμφωνώ απόλυτα
Grüne - Διαφωνώ πολύ
Team Stronach - Συμφωνώ πολύ
NEOS - Συμφωνώ πολύ16. Sollen Unternehmen öffentliche Förderungen nur unter der Voraussetzung erhalten, dass sie einen innerbetrieblichen Gleichstellungsplan von Frauen und Männern vorlegen? 16. Να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις δημόσια επιδόματα, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρουσιάση σχέδιο για την ενδοεταιρική εξίσωση ανδρών και γυναικών; 

SPÖ - Συμφωνώ πολύ
ÖVP - Διαφωνώ
FPÖ - Διαφωνώ πολύ
Grüne - Συμφωνώ απόλυτα
Team Stronach - Διαφωνώ
NEOS - Διαφωνώ πολύ


Πηγή: http://wahlkabine.at/nrw2013/standpunkte