Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Zuwanderung: EU zeigt sich irritiert über Schweizer Votum / Μετανάστευση: Η Ε.Ε. ενοχλημένη από την ελβετική ψηφοφορία

Zuwanderung: EU zeigt sich irritiert über Schweizer Votum
Μετανάστευση: Η Ε.Ε. ενοχλημένη από την ελβετική ψηφοφορία
Brüssel sieht "Prinzip des freien Personenverkehrs" verletzt - Demonstrationen in der Schweiz gegen Zuwanderungsentscheid Οι Βρυξέλλες βλέπουν παραβίαση της "Αρχής της ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων". Διαδηλώσεις στην Ελβετία εναντίων της απόφασης περί μετανάστευσης.
Brüssel/Bern - Die Schweiz muss mit EU-Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Volksinitiative "Gegen Masseneinwanderung" rechnen: Der Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, ermahnte die Schweizer, sie könnten nicht nur die Vorteile des großen europäischen Binnenmarktes für sich in Anspruch nehmen.

"Wir können das nicht widerspruchslos hinnehmen", sagte auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, Elmar Brok, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagsausgabe).
Βρυξέλλες, Βέρνη - Η Ελβετία θα πρέπει να υπολογίζει σε μέτρα από την ΕΕ, ενάντια στην λαϊκή πρωτοβουλία "Εναντίον της μαζικής μετανάστευσης": Ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Martin Schulz, προειδοποίησε τους Ελβετούς, πως δε μπορούν να αξιοποιούν μόνο τα πλεονεκτήματα της μεγάλης ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

"Δε μπορούμε να το δεχθούμε αναντίρρητα", είπε ο πρόεδρος της εξωτερικής επιτροπής του ευρωκοινοβουλίου, Elmar Brok, στην [εφημερίδα] "Kölner Stadt-Anzeiger" (έκδοση Δευτέρας).
Die EU-Kommission erklärte, sie bedaure den Ausgang der Volksabstimmung und werde "die Folgen dieser Initiative für die Gesamtbeziehungen analysieren". Sie wies darauf hin, dass die sieben bilateralen Abkommen mit der Schweiz über Bereiche wie Freizügigkeit, Verkehr, Landwirtschaft, Forschung und öffentliche Ausschreibungen aus dem Jahr 1999 rechtlich miteinander verknüpft seien und nicht einzeln aufgekündigt werden könnten. Der Volksentscheid verletze das "Prinzip des freien Personenverkehrs". Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν δήλωσε πως λυπάται για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και θα αναλύσει τις επιπτώσεις αυτής της πρωτοβουλίας στις συνολικές σχέσεις. Επισήμανε πως οι 7 διμερής συμφωνίες με την Ελβετία σε τομείς όπως η ελεύθερη επιλογή τόπου διαμονής, μετακίνησης, γεωργίας, έρευνας και τις δημόσιες ανακοινώσεις από το έτος 1999 είναι νομικά συνδεδεμένες μεταξύ τους και δε μπορούν να ακυρωθούν μεμονωμένα. Το δημοψήφισμα παραβιάζει την "Αρχή της ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων".


Demos in der Schweiz
Διαδηλώσεις στην Ελβετία


Die Schweizer hatten sich am Sonntag in einer Volksabstimmung überraschend dafür ausgesprochen, die Zuwanderung aus der EU zu begrenzen. Mit 50,3 Prozent fiel die Zustimmung für die Initiative der national-konservativen Schweizer Volkspartei (SVP) "Gegen Masseneinwanderung" denkbar knapp aus. Aus Enttäuschung über die Niederlage gingen in den Großstädten Zürich, Bern und Luzern am Abend Hunderte Menschen auf die Straßen, um weiterhin für eine offene Schweiz zu werben. Οι Ελβετοί εκφράστηκαν περιέργως υπέρ του περιορισμού της μετανάστευσης από την ΕΕ. Με 50,3% κατέληξε οριακή η έγκριση για την πρωτοβουλία του εθνικού συντηρητικού ελβετικού λαϊκού κόμματος (SVP) "Ενάντια στη μαζική μετανάστευση". Από απογοήτευση για την ήττα βγήκαν το απόγευμα στις μεγαλουπόλεις Ζυρίχη, Βέρνη και Λουκέρνη εκατοντάδες άνθρωποι στους δρόμους, για να συνεχίσουν να υποστηρίξουν μία ανοιχτή Ελβετία.
Lob erhielten die Schweizer Stimmberechtigten hingegen von den Rechtspopulisten und EU-Skeptikern für ihren Entscheid: Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders meinte zum Abstimmungsresultat via Twitter "fantastisch". Die Französin Marine Le Pen, EU-Parlamentarierin und Parteivorsitzende der rechtspopulistischen Front National twitterte: "Die Schweiz sagt Nein zur Masseneinwanderung, bravo! Wird die EU nun Panzer schicken?" Die EU-kritische britisch UKIP (United Kingdom Independence Party) twitterte, ihr Chef und EU-Abgeordnete Nigel Farage habe das Resultat in der Schweiz als "wundervolle Neuigkeit für die nationale Souveränität" bezeichnet. Επαίνους έλαβαν απεναντίας οι Ελβετοί ψηφοφόροι από τα τους δεξιούς λαϊκιστές και ευρωσκεπτικιστές για την απόφασή τους: Ο Ολλανδός δεξιός λαϊκιστής  Geert Wilders δήλωσε για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μέσω Twitter "φανταστικό". Η Γαλλίδα Marine Le Pen, ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος του δεξιού λαϊκιστικού Εθνικού Μετώπου έγραψε στο twitter: "Η Ελβετία λέει Όχι στη μαζική μετανάστευση, μπράβο! Θα στείλει τώρα τάνκς η ΕΕ;". Η ευρωσκεπτικιστική βρετανική UKIP (Ανεξάρτητο Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου) έγραψε στο twitter, πως ο αρχηγός του και ευρωβουλευτής Nigel Farage βρίσκει το αποτέλεσμα στην Ελβετία μία "θαυμάσια είδηση για την εθνική ανεξαρτησία".


 SVP: "Glasklarer Auftrag"
SVP: "Ξεκάθαρη εντολή"

Auch die SVP als Initiatorin der Volksabstimmung reagierte erfreut. Der Abgeordnete Luzi Stamm sprach im Schweizer TV davon, dass die Regierung nun "einen glasklaren Auftrag hat, neu mit der EU zu verhandeln, dass es nun statt Personenfreizügigkeit das Kontingent-Regime geben wird". Ακόμη και το SVP ως εμπνευστής του δημοψηφίσματος αντέδρασε με χαρά. Ο βουλευτής Luzi Stamm δήλωσε στην Ελβετική τηλεόραση, πως η κυβέρνηση έχει πλέον "μία ξεκάθαρη εντολή, να επαναδιαπραγματευτεί εκ νέου με την ΕΕ, πως πλέον αντί για την ελεύθερη επιλογή τόπου διαμονής των ανθρώπων θα ισχύει το καθεστώς των ποσοστόσεων".
Die Regierung in Bern muss nun binnen drei Jahren das Ergebnis der Volksabstimmung umsetzen. Als assoziierter EU-Partner würde die Schweiz allerdings im Fall von Zuwanderer-Kontingenten gegen das Recht der Personenfreizügigkeit verstoßen. "Die Schweiz wird also in Zukunft die Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern durch Höchstzahlen und Kontingente begrenzen", sagte Justizministerin Simonetta Sommaruga (Sozialdemokraten/SP). Der Schweizer Bundespräsident Didier Burkhalter (Liberale/FDP) kündigte am Abend an, es gehe nun darum, eine auch aus Sicht der EU akzeptierbare Form zu finden. Der Referendumstext sieht keine konkreten Zahlen für die Einwanderung vor. Η κυβέρνηση στη Βέρνη πρέπει πλέον εντός 3 ετών να υλοποιήσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ωστόσο, ως συνδεδεμένος συνέταιρος της ΕΕ η Ελβετία παραβιάζει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής τόπου διαμονής σε περίπτωση καθεστώτος ποσοστώσεων. "Η Ελβετία θα περιορίσει λοιπόν στο μέλλον τις άδειες παραμονής των αλλοδαπών μέσω μέγιστων ποσών και ποσοστώσεων", είπε η υπουργός δικαιοσύνης Simonetta Sommaruga (Σοσιαλδημοκράτες/SP). Ο Ελβετός ομοσπονδιακός πρόεδρος Didier Burkhalter (Φιλελεύθερος/FDP) ανακοίνωσε το απόγευμα, πως πλέον το θέμα είναι να βρεθεί μία αποδεκτή από πλευράς ΕΕ φόρμα. Το κείμενο του δημοψηφίσματος δεν προβλέπει συγκεκριμένους αριθμούς για την μετανάστευση.


Schweizer Wirtschaft beunruhigt
Ανήσυχη η ελβετική οικονομία


Der Erfolg der Initiative gegen "Masseneinwanderung" löste in der Schweizer Wirtschaft große Sorgen aus. "Wir werden jetzt in eine Phase der Unsicherheit einbiegen", sagte der Präsident des Schweizer Arbeitgeberverbands, Valentin Vogt, im Schweizer Fernsehen. Unsicherheit sei für die Wirtschaft schlimmer als schlechte Nachrichten. Die stark exportorientierte Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie fürchtet nach Angaben vom Sonntagabend beträchtliche Nachteile im Handel mit der EU. Die Politik müsse alles daran setzen, dass die Verträge mit der EU intakt blieben. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας ενάντια στη "μαζική μετανάστευση" προξένησε μεγάλες ανησυχίες στην ελβετική οικονομία. "Θα μπούμε τώρα σε μία φάση της ανασφάλειας", είπε στην τηλεόραση ο πρόεδρος των Ελβετών εργοδοτών, Valentin Vogt. Η ανασφάλεια είναι για την οικονομία χειρότερη είδηση από μία κακή είδηση. Οι σημαντικά εξαγωγικές βιομηχανίες μηχανημάτων, ηλεκτρικών και μετάλλων, φοβάται βάσει πληροφοριών από το απόγευμα της Κυριακής για σημαντικά μειονεκτήματα στο εμπόριο με την ΕΕ. Η πολιτική πρέπει κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να παραμείνουν οι συμβάσεις με την ΕΕ άθικτες.
Die Schweiz wickelt den übergroßen Teil ihres Außenhandels mit der EU ab, ist aber selbst nicht Mitglied. Der Anteil der Ausländer in der Schweiz wird mit 23,5 Prozent (fast 1,9 Millionen) angegeben. Die Italiener liegen mit 291.000 vorne, knapp gefolgt von den Deutschen (284.200). Dahinter folgen Portugiesen (237.000) und Franzosen (104.000). Umgekehrt leben 430.000 Schweizer in EU-Staaten.

Als die gegenwärtig geltenden Freizügigkeitsregeln in Kraft traten, wurde von den Befürwortern gesagt, jährlich sei mit rund 8.000 Einwanderern in der Schweiz zu rechnen. Tatsächlich sind es aber rund 80.000 pro Jahr. Das wurde von den Befürwortern der Initiative als Begründung angeführt, die Bestimmungen zu verschärfen.
Η Ελβετία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού της εμπορίου με την ΕΕ, δεν είναι όμως η ίδια μέλος. Το μερίδιο των αλλοδαπών δίδεται ως το 23,5% (σχεδόν 1,9 εκ.). Οι Ιταλοί προηγούνται με 291.000, ακολουθούμενοι κοντά από τους Γερμανούς (284.000). Πίσω τους ακολουθούν οι Πορτογάλοι (237.000) και οι Γάλλοι (104.000). Στον αντίποδα 430.000 Ελβετοί ζουν σε χώρες της ΕΕ.

Όταν οι επί του παρόντος ισχύοντες κανονισμοί της ελεύθερης επιλογής τόπου κατοικίας άρχισαν να ισχύουν, οι υποστηρικτές έλεγαν πως υπολόγιζαν 8.000 μετανάστες ετησίως προς την Ελβετία. Στην πραγματικότητα όμως είναι 80.000 ανά έτος. Αυτό λέχθηκε ως δικαιολογία από τους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας, για να αυστηροποιηθούν οι όροι.
πηγή: derstandatd.at

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου