Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Tsipras: Die Troika ist beendet (Teil 5) / Τσίπρας: Η τρόικα τελείωσε (Μέρος 5)

Tsipras: Die Troika ist beendet (Teil 5)
Τσίπρας: Η τρόικα τελείωσε (Μέρος 5)

Nach seinem überwältigenden Wahlsieg stimmt Syriza-Chef Tsipras die Griechen auf eine Abkehr vom harten Reformkurs ein. „Das griechische Volk lässt die desaströse Sparpolitik hinter sich“, sagt er. Trotzdem werde er mit den Gläubigern eine „neue, machbare Lösung“ aushandeln. Μετά τη συντριπτική του εκλογική νίκη ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας συντονίζει τους Έλληνες σε μία αλλαγή πορείας από τη σκληρή μεταρρυθμιστική κατεύθυνση. «Ο ελληνικός λαός αφήνει πίσω του την καταστροφική πολιτική λιτότητας», λέει. Παρόλα αυτά θα διαπραγματευθεί με τους πιστωτές μία «νέα, βιώσιμη λύση».Staatsschulden: Griechenland hat insgesamt Schulden in Höhe von rund 320 Milliarden Euro (Stand September 2014). Das sind fast 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die EU und der Internationale Währungsfonds haben dem Land mit Darlehen in Höhe von rund 240 Milliarden Euro unter die Arme gegriffen. Κρατικά χρέη: Η Ελλάδα έχει συνολικά χρέη ύψους περίπου 320 δισεκατομμυρίων ευρώ (βάσει Σεπτεμβρίου 2014). Αυτά είναι σχεδόν 180% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βοήθησαν τη χώρα με δάνεια ύψους περίπου 240 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Einkommen: Nach übereinstimmenden Angaben von Regierung und Gewerkschaften mussten die Menschen in Griechenland seit 2009 im Durchschnitt Einkommenseinbußen von 30 Prozent hinnehmen. Im öffentlichen Dienst wurden Urlaubs- und Weihnachtsgeld gestrichen. Auch Renten wurden massiv gekürzt. Εισόδημα: Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες από κυβέρνηση και συνδικάτα, οι άνθρωποι στην Ελλάδα έπρεπε από το 2009 και έπειτα να αποδεχθούν κατά μέσο όρο περικοπές στο εισόδημα 30%. Στις δημόσιες υπηρεσίες καταργήθηκαν οι μισθοί διακοπών και Χριστουγέννων. Επίσης περικόπηκαν σημαντικά και οι συντάξεις.
Öffentlicher Dienst: Nach jüngsten Zahlen arbeiten derzeit 675.000 Menschen im öffentlichen Dienst. Das sind rund 277.000 weniger als noch 2009. Allein im Jahr 2014 wurden 9500 Staatsbedienstete entlassen. Zudem wurden viele Stellen nach altersbedingtem Ausscheiden von Angestellten nicht nachbesetzt. Δημόσιες υπηρεσίες: Σύμφωνα με πρόσφατα νούμερα εργάζονται αυτή τη στιγμή 675.000 άνθρωποι στις δημόσιες υπηρεσίες. Μόνο το έτος 2014 απολύθηκαν 9.500 δημόσιοι υπάλληλοι. Επιπλέον δεν αναπληρώθηκαν από υπαλλήλους πολλές θέσεις μετά από αποχωρήσεις λόγω ηλικίας.
Wirtschaftswachstum: Erstmals nach vielen Rezessionsjahren wuchs die Wirtschaft 2014 nach vorläufigen Zahlen um 0,7 Prozent. Für 2015 werden zwischen 1,5 Prozent und 2,9 Prozent Plus erwartet. Οικονομική ανάπτυξη: Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ύφεσης, η οικονομία αναπτύχθηκε το 2014 σύμφωνα με προκαταρτικά νούμε κατά 0,7%. Για το 2015 αναμένονται μεταξύ συν 1,5% και 2,9%.Πηγή: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου