Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

EU. Nicht wichtig. (Teil 1) / Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασήμαντη. (Μέρος 1)

EU. Nicht wichtig. (Teil 1)
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασήμαντη. (Μέρος 1)
Wir brauchen die EU nicht, die Nachteile überwiegen, die Friedens politik ist unnötig? Meine Zweifel an Österreich. Δε χρειαζόμαστε την ΕΕ, τα μειονεκτήματα υπερισχύουν, η πολιτική ειρήνης δεν είναι απαραίτητη; Οι αμφιβολίες μου για την Αυστρία.


Österreich - In zwei Monaten findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Doch, sieh an! Diese Wahl können wir absagen, so das Ergebnis einer Umfrage des IMAS-Institutes, veröffentlicht am Freitag der vergangenen Woche. 50 Prozent der Österreicher halten die Europäische Union für „gar nicht“ oder „nicht besonders“ wichtig, schmale 24 Prozent für „ziemlich“ und gar nur elf Prozent für „sehr“ wichtig.

Zumindest ebenso erstaunlich die Vermessung der Auswirkungen unserer EU-Mitgliedschaft: Für 41 Prozent der Österreicher überwiegen die Nachteile, für 22 Prozent die Vorteile. Zwei von drei meinen also, wir hätten uns den Beitritt sparen können – und damit folgerichtig die Wahl am 25. Mai.

Ohne langfristigen Plan wird dieser Kommentar so zum dritten Teil meiner Zweifel an Österreich. Man mag diese eilig und anlassbezogen skizzierten Überlegungen für einigermaßen abgehoben halten (halten wir aus) oder für nestbeschmutzend (halte ich für ein unzulässiges Vokabel).
Αυστρία - Σε δύο μήνες λαμβάνουν χώρα οι εκλογές για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Αλλά για δείτε! Αυτές τις εκλογές μπορούμε να τις αρνηθούμε, σύμφωνα με το αποτέλεσμα μίας δημοσκόπησης του Ινστιτούτου IMAS (1), που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή της προηγούμενης εβδομάδας*. 50% των Αυστριακών θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση "καθόλου" ή "όχι ιδιαίτερα" σημαντική, ένα μικρό 24% "σχετικά" και μόλις 11% "πολύ" σημαντική.

Τουλάχιστον την ίδια έκπληξη προκαλεί η μέτρηση του αντίκτυπου της συμμετοχής μας στην ΕΕ: Για το 41% των Αυστριακών υπερέχουν τα μειονεκτήματα, για 22% τα πλεονεκτήματα. Δύο από τους τρεις λοιπόν θεωρούν πως θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει την ένταξη - και έτσι εν συνεχεία και τις εκλογές στις 25 Μάι.

Χωρίς μακροπρόθεσμο σχέδιο γίνεται έτσι αυτό το σχόλιο το τρίτο μέρος των αμφιβολιών μου για την Αυστρία. Ίσως βρίσκει κανείς αυτές τις βιαστικά και περιστασιακά περιγραφόμενες σκέψεις μου κάπως μη ρεαλιστικές (ας περιμένουμε) ή πως "λερώνουν τη φωλιά μας" (θεωρώ μια ανεπίτρεπτη λέξη).
Die Reaktionen waren jedenfalls schon bisher zahlreich und vielfältig, manche davon sind auf der Leserbriefseite und online zu finden. Vor zwei Wochen kritisierte ich die Eliten des Landes, die im Chor mit Skilegende Karl Schranz und Managementzampano Siegfried Wolf zu meinen glaubten, Russland brauche statt demokratischer Entwicklungen die harte Hand eines Herrn Putin, um den inneren und äußeren Frieden zu garantieren.

Eine Woche später hatte sich der Umfang dieser Garantie durch die Amputation der Krim deutlich reduziert. Daraufhin schrieb ich, dass die Verherrlichung des Wladimir Putin in Form einer Gleichsetzung mit Barack Obama et al. von einer Geringschätzung der Institution Demokratie durch viele Österreicher zeugt. Und jetzt die abfällige Meinung über die EU.


Beginnen wir mit der individuellen Abwägung, mit der Behauptung, die EU-Mitgliedschaft habe mehr Nachteile gebracht als Nutzen! Diese Auffassung wird von doppelt so vielen Personen unter unseren geschätzten Mitbürgern vertreten wie die gegenteilige. Aber sie ist eine Fehleinschätzung, die auf Desinteresse an Fakten und intellektueller Trägheit basiert – sowie auf gezielter Desinformation durch Teile der Politik und Medien. 


Οι αντιδράσεις ήταν σε κάθε περίπτωση έως τώρα πολλές και ποικίλες, ορισμένες από αυτές βρίσκονται στη σελίδα των γραμμάτων αναγνωστών και μπορείτε να τα βρείτε online . Πριν δύο εβδομάδες κατηγορούσα την Ελίτ της χώρας, η οποίοι με μία φωνή μαζί με τον θρύλο του σκι Karl Schranz και τον μεγαλομάναντζερ Siegfried Wolf πίστευαν, πως η Ρωσία χρειαζόταν αντί για δημοκρατικές εξελίξεις το σκληρό χέρι ενός κυρίου Πούτιν, για να εγγυηθεί την εσωτερική και εξωτερική ειρήνη.

Μία εβδομάδα αργότερα μειώθηκε σαφώς το εύρος αυτής της εγγύησης, μέσω του ακρωτηριασμού της Κριμαίας. Στη συνέχεια έγραψα, πως η αποθέωση του Πούτιν υπό τη μορφή μίας εξίσωσης με τον Μπαράκ Ομπάμα  και άλλους, αποδεικνύει τη μικρή εκτίμηση του θεσμού της Δημοκρατίας από πολλούς Αυστριακούς. Και τώρα η υποτιμητική άποψη για την ΕΕ.

Ας ξεκινήσουμε με την προσωπική εκτίμηση, με την θεώρηση, πως η συμμετοχή στην ΕΕ έχει φέρει περισσότερα μειονεκτήματα παρά οφέλη! Αυτή η γνώμη πρεσβεύεται από δύο φορές τόσα άτομα μεταξύ των αξιότιμων συμπολιτών μας σε σχέση με το αντίθετο. Αλλά είναι μια λανθασμένη εκτίμηση, η οποία βασίζεται στην αδιαφορία για τα στοιχεία και πνευματική αδράνεια - όσο και σε στοχευμένη παραπληροφόρηση από κομμάτια της πολιτικής και των ΜΜΕ.
* αναφέρεται στις 14/3/2014
πηγή: profil.at
Σχετικά προϊόντα: