Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Der Chinese, der endlich wieder googeln will (Teil 2) / Ο Κινέζος, που θέλει επιτέλους να γκουγκλάρει ξανά (Μέρος 2)

Der Chinese, der endlich wieder googeln will (Teil 2)
Ο Κινέζος, που θέλει επιτέλους να γκουγκλάρει ξανά (Μέρος 2)


Wang Long aus Shenzen hat seinen Internetanbieter verklagt, weil in China Google, Youtube und Facebook gesperrt sind. Ein harter Kampf bahnt sich an. Ο Wang Long από το Shenzen μήνυσε τον δικό του πάροχο internet, επειδή στην Κίνα είναι κλειδωμένα τα Google, Youtube και Facebook. Διαφαίνεται μια σκληρή μάχη.
Die parteinahe „Global Times“ zitiert einen „Internetsicherheitsexperten“, der sagt, Wang habe den Falschen verklagt. Der Schuldige sei Google, das nicht von China aus operiere. Als Google sich 2006 in China niederließ, beugte sich der Konzern zunächst der Zensur. Seit 2010 leitet Google die Suchanfragen aus Festlandchina auf seine unzensierte Suche im meinungsfreieren Hongkong um. Η κυβερνητικών πεποιθήσεων "Global Times" παραθέτει τα λεγόμενα ενός "ειδικού σε θέματα ασφάλειας στο ίντερνετ", ο οποίος λέει πως ο Wang κατήγγειλε το λάθος πρόσωπο. Ο ένοχος είναι η Google, που δεν λειτουργεί στην Κίνα. Όταν η Google εγκαταστάθηκε το 2006 στην Κίνα, υπέκυψε ο όμιλος αρχικά στη λογοκρισία. Από το 2010 η Google οδηγεί τις αναζητήσεις που προέρχονται από την χερσαία Κίνα στο μη-λογοκριμένο Hongkong.
„Ich appelliere an Google und Twitter und Facebook, ihre Dienste in China anzubieten und angemessene Überwachung zu akzeptieren“, sagte der Experte der „Global Times“. Das Gericht werde Wangs Fall vor Beginn des Oktobers entscheiden, heißt es. "Κάνω έκκληση στις Google, Twitter και Facebook, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντός Κίνας και να αποδεχθούν την ανάλογη επίβλεψη", είπε ο ειδικός των "Global Times". Λέγεται πως η υπόθεση του Wang θα αποφασισθεί πριν τις αρχές Οκτώβρη.

Vor zwanzig Jahren war Wang Long ein schwieriges Kind. Einer, der immer Ärger macht. Ein Querkopf. Das erzählt er selbst, als ihn diese Zeitung vergangenen Sonntag am Telefon erreicht. Er berichtet von seinen Eltern, brave Bauern aus der Provinz Gansu im Nordwesten Chinas, die an die Mongolei grenzt. Πριν από είκοσι χρόνια ο Wang Long ήταν ένα δύσκολο παιδί, το οποίο προκαλούσε πάντα προβλήματα. Ένας αντιρρησίας. Αυτό διηγείται ο ίδιος όταν η παρούσα εφημερίδα τον βρίσκει την περασμένη Κυριακή (5.4.2014) στο τηλέφωνο. Μας ενημερώνει για τους γονείς του, γενναίοι αγρότες από την επαρχεία του Gansu στα βορειοδυτικά της Κίνας, που συνορεύει με τη Μογγολία.
Die Eltern sorgten sich um den einzigen Sohn, wenn er wieder mal im Büro des Schuldirektors saß. Er sei anders gewesen als die Klassenkameraden, sagt Wang. Der Umgang mit Menschen sei ihm nicht leichtgefallen. Als alle in den Kommunistischen Jugendverband eintraten, blieb er draußen. 15 Jahre später haben seine Eltern nun wieder Angst. Οι γονείς ανησυχούσαν για τον μοναχογιό τους, όταν εκείνος καθόταν για άλλη μια φορά στο γραφείο του σχολικού διευθυντή. Ήταν διαφορετικός από τους συμμαθητές του, λέει ο Wang. Η συναναστροφή με ανθρώπους δεν του ήταν εύκολη. Όταν όλοι εγγράφηκαν στην ένωση κουμουνιστικής νεολαίας, αυτός έμεινε απ' έξω. 15 χρόνια αργότερα, οι γονείς του φοβούνται εκ νέου.


Πηγή: Frankfurter Allgemeine Zeitung


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου