Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Jeremy Rifkin - Das Ende des Kapitalismus Το τέλος του καπιταλισμού (Teil 2 / Μέρος 2)

Jeremy Rifkin - Das Ende des Kapitalismus (Teil 2)
Το τέλος του καπιταλισμού (Μέρος 2)


Der Ökonom Jeremy Rifkin liebt große Thesen, jetzt verkündet er den Niedergang des Kapitalismus und den Beginn einer sozialen Gemeinschaft. Das klingt nach einer naiven Utopie. Aber ist es überhaupt eine? Ο οικονομολόγος Jeremy Rifkin αρέσκεται σε μεγάλες θέσεις και τώρα ανακοινώνει την πτώση του καπιταλισμού και την έναρξη μιας κοινωνικής κοινότητας. Αυτό ακούγεται σαν μια ελαφρόμυαλη ουτοπία. Είναι όμως;

Die prognostizierte  „Sharing Economy“
Η προβλεφθήσα "Οικονομία του διαμοιρασμού"

Wie all diese neuen Apparate die Welt verändern, verbunden in einem gigantischen Netz; was sie mit ihren Benutzern machen, die unaufhörlich analysiert und optimiert werden, und auch mit jenen, die glauben, sich den Veränderungen durch Nichtbenutzung entziehen zu können, darüber kann man derzeit gar nicht so schnell spekulieren, wie der Wandel Wirklichkeit wird. Πως όλες αυτές οι νέες συσκευές αλλάζουν τον κόσμο, συνδεδεμένες με ένα γιγαντιαίο δίκτυο, τι κάνουν με τους χρήστες τους, οι οποίου αναλύονται και βελτιστοποιούνται αδιάκοπα και ακόμη με εκείνους που πιστεύουν ότι μπορούν να απέχουν από τις αλλαγές όταν δεν τις χρησιμοποιούν - για αυτά δε μπορούμε να κάνουμε τόσο γρήγορα υποθέσεις, για το πως θα γίνει η αλλαγή πραγματικότητα.
Während man sich noch wundert, wer sich freiwillig eine elektronische Wanze anlegt, die den Pulsschlag an einen Großkonzern sendet, prophezeien Marktforscher 60 Millionen Käufer. Und 26 Milliarden Geräte, die bis zum Jahr 2020 ans Internet angeschlossen sein werden. Was das für die Wirtschaft bedeutet, das fassen die Analysten von Gartner, die diese Zahl ermittelt haben, so zusammen: „Milliarden Dinge, Billionen Dollar.“ Ενώ ακόμη κανείς αναρωτιέται, ποιός φοράει εθελοντικά έναν ηλεκτρονικό κοριό, ο οποίος στέλνει τον παλμό του σε ένα μεγάλο όμιλο επιχειρήσεων, οι αναλυτές των αγορών προβλέπουν 60 εκατομμύρια αγοραστές. Και 26 δισεκατομμύρια συσκευές, οι οποίες θα συνδεθούν με το ιντερνετ μέχρι το έτος 2020. Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, συνοψίζουν οι αναλυτές της Gartner, οι οποίοι διερεύνησαν αυτόν τον αριθμό: "Δισεκατομμύρια πράγματα, Τρισεκατομμύρια δολλάρια."
Ungefähr hier aber ist der Punkt, an dem die Utopien aufeinanderprallen, die momentan über die digitale Zukunft im Umlauf sind. Man muss nämlich gar kein Skeptiker sein, um Einwände gegen die kommerziellen Chancen zu haben, die das Internet der Dinge eröffnet; es reicht, die Apple Watch ein bisschen vorzustellen und die ökonomische Entwicklung auf die Spitze zu treiben.  Περίπου εδώ όμως είναι το σημείο, στο οποίο συγκρούονται μεταξύ τους οι γνωστές ουτοπίες περί ψηφιακού μέλλοντος. Δεν χρειάζεται για την ακρίβεια καν να έχει κριτική στάση κανείς, για να αμφισβητεί τις οικονομικές δυνατότητες που προσφέρει το Ίντερνετ των πραγμάτων. Αρκεί να παρουσιάσει κανείς ελάχιστα το ρολόι της Apple και να οδηγήσει τις οικονομικές εξελίξεις σε ακραία μεγέθη.
Die Frage nämlich, ob die Versprechen einer sozialen Weltgemeinschaft, ohne die kein Werbespot aus dem Silicon Valley auskommt, vielleicht tatsächlich eintreffen und damit all den schönen Profitphantasien ein Ende machen, wird mittlerweile von immer mehr Menschen mit Ja beantwortet. „Sharing Economy“ heißt der Begriff, unter dem diese Vision kursiert, und es sind längst nicht mehr nur ein paar schweißfüßige Couchsurfer, die daran glauben. Για την ακρίβεια η ερώτηση εάν οι υποσχέσεις για μια κοινωνική παγκόσμια κοινότητα, χωρίς την οποία δεν βγαίνει καμία διαφήμιση από το Silicon Valley, ίσως γίνουν πραγματικότητα και έτσι δώσουν τέλος σε όλες τις ωραίες φαντασιώσεις περί κέρδους, απαντάται από όλο και περισσότερους ανθρώπους με "ναι". "Οικονομία του διαμοιρασμού" λέγεται ο όρος, υπό τον οποίο κυκλοφορεί αυτό το όραμα και δεν είναι πλέον μόνο οι εσωστρεφής σπιτόγατοι που πιστεύουν σε αυτήν.


πηγή: Frankfurter Allgemeine Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου