Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

Die Landkarte des Nahen Ostens verändern (Teil 2) / Αλλάζοντας το χάρτη της Μέσης Ανατολής (Μέρος 2ο)

Die Landkarte des Nahen Ostens verändern (Teil 2)
Αλλάζοντας το χάρτη της Μέσης Ανατολής (Μέρος 2ο)


Ein eigenständiger Kurdenstaat hat derzeit nicht viele Fürsprecher. Israel sieht die Lage anders und setzt auf die Kooperation mit nichtarabischen Gruppen.
Ένα αυτόνομο κουρδικό κράτος δεν έχει αυτή τη στιγμή πολλούς υποστηρικτές. Το Ισραήλ βλέπει αλλιώς την κατάσταση και ποντάρει στη συνεργασία με μη-άραβες.Die Kontakte zwischen Israel und den irakischen Kurden intensivierten sich vor allem nach dem Ausbruch des kurdischen Aufstands 1961. Der damals im europäischen Exil lebende kurdische Historiker Ismet Scherif Wanli konnte den Kurdenführer Mustafa Barzani - Kopf der Demokratischen Partei Kurdistans - dafür gewinnen, Kontakt mit Jerusalem aufzunehmen. Οι επαφές μεταξύ του Ισραήλ και των Κούρδων του Ιράκ εντατικοποιήθηκαν πρωτίστως μετά το ξέσπασμα της κουρδικής επανάστασης το 1961. Ο τότε εξόριστος από την Ευρώπη Κούρδος ιστορικός Ismet Scherif Wanli μπόρεσε να πείσει τον ηγέτη των Κούρδων Mustafa Barzani, αρχηγό του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, να έρθει σε επαφή με την Ιερουσαλήμ.

Wanli selbst fungierte als Mittelsmann und traf sich, unterstützt vom Geheimdienst des iranischen Schah, der sich damals für die Kurden einsetzte, mit führenden israelischen Politikern wie Levi Eshkol und Shimon Peres, die daraufhin einige israelische Vertreter nach Kurdistan entsandten. Jedoch wurden ihre Versuche, Gespräche zwischen Wanli und der amerikanischen Regierung in Gang zu bringen, von Washington blockiert. Ο ίδιος ο Wanli λειτουργούσε ως μεσάζων και συναντήθηκε, υποστηριζόμενος από τη μυστική υπηρεσία του Ιρανού Σεΐχη, ο οποίος τότε δρούσε υπέρ των Κούρδων, με πολιτικούς ηγέτες του Ισραήλ, όπως οι Levi Eshkol και Shimon Peres, οι οποίοι με τη σειρά τους απέστειλαν ορισμένους αντιπροσώπους στο Κουρδιστάν. Ωστόσο, οι προσπάθιές τους να ξεκινήσουν συνομιλίες μεταξύ του Wanli και της αμερικάνικης κυβέρνησης μπλοκαρίστικαν από την Washington.

Später, in der frühen Phase der Baath-Herrschaft, wurden die geheim gehaltenen israelisch-kurdischen Beziehungen enger. Barzani und zwei seiner Söhne reisten zwischen 1968 bis 1973 mehrmals nach Israel, israelische Gesandte hielten sich in Kurdistan auf. In den damals über sie kursierenden arabischen Gerüchten war die Rede von einigen tausend. Αργότερα, στα πρώτα στάδια της εξουσίας των Baath, οι μυστικές σχέσεις μεταξύ Ισραήλ-Κουρδιστάν έγιναν στενότερες. Ο Barzani και δύο από τους υιούς του ταξίδεψαν μεταξύ 1968 και 1973 πολλάκις στο Ισραήλ και Ισραηλινοί απεσταλμένοι διέμειναν στο Κουρδιστάν. Στις τότε πλανόμενες αραβικές φήμες γινόταν λόγος για μερικές χιλιάδες.
In Wahrheit, schreibt Ofra Bengio, die wichtigste israelische Historikerin für kurdische und irakische Geschichte, waren es nicht mehr als eine Handvoll Israelis, die sich aber in mehreren Bereichen engagierten - von humanitärer bis hin zu militärischer Hilfe. Mit Einverständnis Irans belieferte Israel die Kurden zunächst auch mit Waffen, bis Teheran 1975 im Rahmen eines Abkommens mit Bagdad dieser Kooperation ein Ende setzte. Στην πραγματικότητα, γράφει [στην Middle East Quarterly] η Ofra Bengio, η σημαντικότερη Ισραηλινή ιστορικός της κουρδικής και ιρακινής ιστορίας, δεν ήταν παραπάνω από μια χούφτα Ισραηλινοί, οι οποίοι όμως ασχολιόντουσαν σε περισσότερους τομείς - από ανθρωπιστικής μέχρι και στρατιωτική βοήθεια. Με τη σύμφωνη γνώμη του Ιράν, το Ισραήλ προμήθευε τους Κούρδους αρχικά και με όπλα, μέχρι που η Τεχεράνη το 1975 στα πλαίσια μιας συμφωνίας με τη Βαγδάτη έδωσε τέλος σε αυτή τη συνεργασία.

πηγές: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Middle East Quarterly

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου