Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Katalanen stimmen für Abspaltung von Spanien (Teil 2) / Οι Καταλανοί ψηφίζουν υπέρ της απόσχισης από την Ισπανία (Μέρος 2)

Katalanen stimmen für Abspaltung von Spanien (Teil 2)
Οι Καταλανοί ψηφίζουν υπέρ της απόσχισης από την Ισπανία (Μέρος 2)

Symbolische Volksbefragung - Bei der Abstimmung in Katalonien spricht sich eine Mehrheit von 80 Prozent für eine Abspaltung von Spanien aus. Als einen „Propaganda-Akt“ bezeichnet die Regierung Rajoy die vom Verfassungsgericht verbotene Volksbefragung. Συμβολική δημοσκόπιση - Στη ψηφοφορία στην Καταλονία εκφράστηκε μία πλειοψηφία 80% υπέρ μίας απόσχισης από την Ισπανία. Η κυβέρνηση του Rajoy χαρακτηρίζει ως προπαγανδιστική δράση την απαγορευμένη από το συνταγματικό δικαστήριο δημοσκόπιση.

Appell an die internationale Gemeinschaft
Έκκληση στη διεθνή κοινότητα

Mas bat später die internationale Gemeinschaft um Hilfe bei der Organisation eines legalen Referendums. Bei einer Pressekonferenz wandte er sich am Sonntagabend auf Englisch an ausländische Medienvertreter und bat um Unterstützung für sein Vorhaben: „Wir verdienen ein legales Referendum“, sagte er. „Katalonien bittet die Welt um Hilfe dabei, die spanischen Behörden davon zu überzeugen, dass Katalonien ein Referendum über seine Zukunft verdient.“ Er äußerte sich bei seiner Pressekonferenz abwechselnd auf Katalan, Spanisch, Englisch und Französisch. Ο Mas παρακάλεσε αργότερα τη διεθνή κοινότητα για βοήθεια στην οργάνωση ενός νόμιμου δημοψηφίσματος. Σε μία συνέντευξη τύπου απευθύνθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα αγγλικά σε εκπροσώπους τύπου από το εξωτερικό και παρακάλεσε για υποστήριξη για το σχέδιό του. "Δικαιούμαστε ένα νόμιμο δημοψήφισμα", είπε. "Η Καταλονία παρακαλεί τον κόσμο για βοήθεια, για να πιστούν οι ισπανικές υπηρεσίες πως η Καταλονία δικαιούται ένα δημοψήφισμα για το μέλλον της." Εκφράστηκε σε μία συνέντευξη τύπου εναλλάξ στα καταλανικά, ισπανικά, αγγλικά και γαλλικά.
Die spanische Zentralregierung in Madrid erkennt das Referendum nicht an, das spanische Verfassungsgericht hatte jede Form der Volksbefragung durch die Regionalregierung verboten. Das Votum hat daher keinerlei rechtlich bindende Wirkung, es könnte aber die Position der Unabhängigkeitsbefürworter stärken. Η ισπανική κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη δεν αναγνωρίζει το δημοψήφισμα, ενώ το συνταγματικό δικαστήριο απαγόρεψε κάθε μορφής δημοσκόπιση από την τοπική κυβέρνηση. Ως εκ τούτου το δημοψήφισμα δεν έχει καμίας μορφής νομικά δεσμευτική επίδραση - θα μπορούσε όμως να ισχυροποιήσει τη θέση των υποστηρικτών της ανεξαρτησίας.

Scharfe Worte aus Madrid
Σκληρά λόγια από τη Μαδρίτη

Der spanische Justizminister Rafael Catalá kritisierte die Abstimmung am Sonntagabend als „einen Akt der politischen Propaganda“. Die Befragung sei „steril und nutzlos“. Spanien sei ein demokratisches Land mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstrationen und Volksbestimmungen seien an „strikte Regeln“ gebunden, erklärte der Minister im Namen der Regierung. Diese seien aber nicht eingehalten worden. Ο ισπανός υπουργός δικαιοσύνης Rafael Catalá έκρινε τη ψηφοφορία του απογεύματος της Κυριακής ως "μία ενέργεια πολιτικής προπαγάνδας". Η δημοσκόπιση ήταν "στείρα και άχρηστη". Η Ισπανία είναι μια δημοκρατική χώρα με δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης και διαδηλώσεις και λαϊκές ετυμηγορίες στηρίζονται σε "αυστηρούς κανόνες", εξήγησε ο υπουργός στο όνομα της κυβέρνησης. Αυτοί όμως δεν τηρήθηκαν.
Mehrere politische Gruppen hatten am Sonntag Klage gegen die katalanische Regionalregierung eingereicht. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie prüfe, ob die Nutzung von Schulen als Wahllokale und die Versendung von Wahlmaterial gegen eine Anordnung der Zentralregierung verstößt, die der Regionalregierung die Nutzung öffentlicher Ressourcen für die Volksbefragung untersagt hatte. Πολλές πολιτικές ομάδες υπέβαλλαν κατηγορίες κατά της καταλανικής τοπικής κυβέρνησης την Κυριακή. Η εισαγγελία εξήγησε πως ελέγχει εάν η χρήση σχολείων ως εκλογικών κέντρων και η αποστολή εκλογικού υλικού παραβαίνει τη Διάταξη της κεντρικής κυβέρνησης που απαγόρευσε στην τοπική κυβέρνηση τη χρήση δημοσίων πόρων για τη δημοσκόπιση.

πηγή: Frankfurter Allgemeine Zeitung


Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου