Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

SciFi Literatur "Shadowrun" (Teil 6) / Λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας "Shadowrun" (Μέρος 6)

SciFi Literatur "Shadowrun" (Teil 6)
Λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας "Shadowrun" (Μέρος 6)

WILLKOMMEN IM JAHR 2070 - Willkommen in einer Welt, die nicht nur erwacht, sondern auch vernetzt ist. Cyber- und Bioware heben die Begrenzungen des fleischlichen Körpers auf und die drahtlose Matrix verbessert Wissen und Wahrnehmung ins Hyperrealistische. Vertrage werden häufiger mit Stahl und Blei besiegelt als mit Gold oder Nuyen und der Erfolg steht oftmals auf Messers Schneide. Kreaturen aus Sagen und Legenden sind ebenso Teil der neuen Realität wie Zauberer und ihre arkanen Künste.  ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2070 - Καλώς ήρθατε σε έναν κόσμο δεν έχει μόνο αφυπνιστεί, αλλά και δικτυωθεί. Κυβερνο- και βιοπροϊόντα καταργούν τα όρια του σαρκικού σώματος και το ασύρματο Matrix βελτιώνει τη γνώση και την αντίληψη υπερρεαλιστικά. Τα συμβόλαιο σφραγίζονται συχνότερα με ατσάλι και μόλυβδο παρά με χρυσάφι και Nuyen και η επιτυχία βρίσκεται συχνά στην κόψη του ξυραφιού. Τόσο όντα από μύθους και θρύλους όσο και μάγοι και η κρυφή τους τέχνη είναι μέρος της νέας πραγματικότητας.
Auch die fortgeschrittene Technik brachte keine Sicherheit, sondern neue Schrecken und Rätsel. Zweimal brach das globale Informationsnetz zusammen und hinterließ eine Phase des Chaos. In Seattle brachte die Künstliche Intelligenz DEUS zehntausende Menschen in ihre Gewalt und tötete die meisten von ihnen– ein Schock für eine Gesellschaft, die viele alltägliche Aufgaben an autonome Programme vergeben hat –, aber natürlich beeilten sich die Regierung und der Renraku-Konzern, Schöpfer von DEUS, zu versichern, dass derartiges nicht wieder passieren kann und keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand. Jedenfalls für diejenigen, die nicht zu den zehntausenden Opfern gehörten. Ακόμη και η προηγμένη τεχνική δεν έφερε καμία ασφάλεια, παρά μόνο νέους τρόμους και ενίγματα. Δύο φορές κατέρρευσε το παγκόσμιο δίκτυο πληροφοριών και άφησε πίσω του μία φάση του χάους. Στο Seattle η τεχνιτή νοημοσύνη DEUS έφερε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους υπό τον έλεγχό της και σκότωσε τους περισσότερους εξ αυτών - ένα σοκ για μία κοινωνία που είχε παραχωρήσει πολλές καθημερινές εργασίες σε αυτόνομα προγράμματα, αλλά φυσικά η κυβέρνηση και ο όμιλος Renraku, κατασκευαστής του DEUS, έσπευσαν να διαβεβαιώσουν πως δε μπορεί να ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το δημόσιο βίο. Σε κάθε περίπτωση όχι για εκείνους που δεν ανήκαν στις δεκάδες χιλιάδες των θυμάτων.
Und während sich in der neuen Matrix Konzerne und illegale Hacker mit neuester Technik das Hirn grillen, zeigt sich immer deutlicher, dass manche Menschen offenbar anders sind als andere und in der Matrix seltsame Fähigkeiten entfalten. Die Magie entwickelt sich, und der technische Fortschritt macht nicht halt. Die Welt geht offenbar einer glänzenden Zukunft entgegen... Και ενώ στο νέο μάτριξ όμιλοι και παράνομοι χάκερ παρεμβαίνουν στον εγκέφαλο με τεχνική αιχμής, διαφαίνεται όλο και σαφέστερα πως ορισμένοι άνθρωποι είναι εμφανώς διαφορετικοί από άλλους και ξεδιπλώνουν περίεργες ικανότητες στο μάτριξ. Η μαγεία εξελίσσεται και η τεχνική πρόοδος δε σταματά. Ο κόσμος οδεύει εμφανώς προς ένα λαμπρό μέλλον...

πηγή: shadowhelix.de
Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου