Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Kreuzworträtsel - Die Geschichte Österreichs 1 / Σταυρόλεξο - Η ιστορία της Αυστρίας 1


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.

Der Raum des ___en (1) Österreichs - schon in prähistorischer Zeit ___ (2) - wurde um die ___ (3) von den Römern in ihr ___ (4) einbezogen, das in den Stürmen der Völkerwanderung zerbracht. Το έδαφος της σημερινής Αυστρίας – επικοισμένη (κατοικημένη) ήδη από την προϊστορική εποχή – ενσωματώθηκε κατά την αλλαγή της περιόδου στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία διαλύθηκε από τις εισβολές των γερμανικών φύλων.
Um 800 n. Chr. schuf Karl der ___ (5) zwischen den Flüssen Donau und Drau die Karolingische Mark gegen die Awaren. 976 wurden die Babenberger mit Teilen dieses Gebietes belehnt, das 1156 zum ___ (6) erhoben wurde. Ο Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος), δημιούργησε περί το 800 μ.Χ. μεταξύ των ποταμών Δούναβη και Drau την Καρολίγγεια επικράτεια, ενάντια στους Αβάρους. Το 976 δόθηκαν ως φέουδο στους Βαμβέργους μέρη αυτής της περιοχής, η οποία αναβαθμίστηκε το 1156 σε Δουκάτο.
Der Name "Ostarrichi" findet sich ___ (7) 996 in einer Schenkungs___ (8) an den ___ (9) von Freising. Dieser zweifellos schon früher vorhandene Name bezieht sich auf ein Gebiet im ___en (1) ___ (10) Niederösterreich. 1996 feierte man in Österreich deshalb den 1000jährigen ___ (11). Το όνομα «Ostarrichi» συναντάμε για πρώτη φορά το 996 σε ένα έγγραφο δωρεάς προς τον επίσκοπο του Freising. Αυτό το όνομα, το οποίο αναμφισβήτητα προϋπήρχε, αναφέρετε στο έδαφος του σημερινού κρατιδίου Niederösterreich. Για αυτό το λόγο γιορτάσθηκε στην Αυστρία το 1996 η 1000η ονομαστική της εορτή.
Nach dem ___ (12) der Babenberger kam das Herzogtum Österreich 1282 an die aus Schwaben stammenden Habsburger. Sie bauten durch eine ___ (13) Heirats- und Bündnispolitik ein Weltreich auf. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts trugen in fast ununterbrochener Folge Habsburger die Kaiserkrone des "Heiligen Römischen Reiches". Μετά το θάνατο των Βαμβέργων, πέρασε το 1282 το Δουκάτο της Αυστρίας στους Αψβούργους, οι οποίοι κατάγονταν από το Schwaben. Μέσω μιας έξυπνης πολιτικής γάμων και συμμαχιών, έχτισαν μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Από τα μέσα του 15ου αιώνα φορούσαν σχεδόν όλοι οι Αψβούργοι ανεξαιρέτως το βασιλικό στέμμα της «Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου