Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

SciFi Literatur "Shadowrun" (Teil 3) / Λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας "Shadowrun" (Μέρος 3)

SciFi Literatur "Shadowrun" (Teil 3)
Λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας "Shadowrun" (Μέρος 3)

WILLKOMMEN IM JAHR 2070 - Willkommen in einer Welt, die nicht nur erwacht, sondern auch vernetzt ist. Cyber- und Bioware heben die Begrenzungen des fleischlichen Körpers auf und die drahtlose Matrix verbessert Wissen und Wahrnehmung ins Hyperrealistische. Vertrage werden häufiger mit Stahl und Blei besiegelt als mit Gold oder Nuyen und der Erfolg steht oftmals auf Messers Schneide. Kreaturen aus Sagen und Legenden sind ebenso Teil der neuen Realität wie Zauberer und ihre arkanen Künste.  ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2070 - Καλώς ήρθατε σε έναν κόσμο δεν έχει μόνο αφυπνιστεί, αλλά και δικτυωθεί. Κυβερνο- και βιοπροϊόντα καταργούν τα όρια του σαρκικού σώματος και το ασύρματο Matrix βελτιώνει τη γνώση και την αντίληψη υπερρεαλιστικά. Τα συμβόλαιο σφραγίζονται συχνότερα με ατσάλι και μόλυβδο παρά με χρυσάφι και Nuyen και η επιτυχία βρίσκεται συχνά στην κόψη του ξυραφιού. Τόσο όντα από μύθους και θρύλους όσο και μάγοι και η κρυφή τους τέχνη είναι μέρος της νέας πραγματικότητας.
Die Wirtschaft wird beherrscht von gewaltigen, weltweit operierenden Megakonzernen, die die Schwäche der Staaten genutzt haben, um sich weitreichende Rechte und Immunitäten zu erkaufen– weil sie mehr Gewinne machen wollen, um sich abzusichern, oder auch aus der Not heraus, um das zu erledigen,worin die Staaten versagen. Viele von ihnen dürfen sich eigene kleine Armeen halten, um ihren Besitz zu schützen, wo staatliche Sicherheitskräfte versagt haben, und manche von ihnen haben völlige Immunität – ihr Besitz zählt als eigenes Staatsgebiet und sie machen ihre eigenen Gesetzte. Η οικονομία κυριαρχείται από τεράστιους, παγκοσμίως δρώντες μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν την αδυναμία των κρατών για να εξαγοράσουν εκτεταμένα δικαιώματα και ασυλίες - επειδή θέλουν να κάνουν περισσότερα κέρδη, για να σιγουρέψουν την ύπαρξή τους ή από την ανάγκη να ολοκληρώσουν αυτό στο οποίο αποτυγχάνουν τα κράτη. Πολλές από αυτές επιτρέπεται να διατηρούν μικρούς στρατούς ιγ ανα προστατεύουν την περιουσία τους, στο οποίο απέτυχαν οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας και μερικές από αυτές έχουν πλήρη ασυλία - η περιουσία τους θεωρείται ως ξεχωριστή επικράτεια και φτιάχνουν τους δικούς τους νόμους.
Sie sind nicht böse, sie wollen einfach nur ihren Gewinn machen und absichern. Auf der Straße heißt es von jedem Kon, dass er in geheimen Anlagen verbotene Klonexperimente an entführten Obdachlosen durchführt und heimlich Künstliche Intelligenzen erschafft, aber die echten Megas können sich ihre Experimente einfach selber legalisieren,und das Klonen von Menschen ist schon lange Realität.  Δεν είναι κακές, θέλουν απλώς να κάνουν και να διασφαλίσουν το κέρδος τους. Στο δρόμο ακούγεται κάθε όμιλος επιχειρήσεων κάνει απαγορευμένα πειράματα κλωνοποίησης σε απαχθέντες άστεγους σε μυστικές εγκαταστάσεις και δημιουργεί τεχνιτές νοημοσύνες, αλλά οι πραγματικοί μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων μπορών απλώς να νομιμοποιήσουν μόνοι τους τα πειράματά τους και η κλωνοποίηση ανθρώπων είναι ήδη εδώ και καιρό πραγματικότητα.
Der gewaltigste Konzern, Saeder-Krupp, verdankt seinen Ruf unter anderem der Tatsache, dass er von einem Drachen geleitet wird. Ja, Sie lesen richtig, von einem Drachen. Ο μεγαλύτερος όμιλος επιχειρήσεων, ο Saeder-Krupp, χρωστά τη φήμη του μεταξύ άλλων στο γεγονός πως διοικείται από έναν δράκο. Ναι, σωστά διαβάζετε, από έναν δράκο.

πηγή: shadowhelix.de
Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου