Το δίγλωσσο ελληνογερμανικό Blog βοηθά τους γερμανομαθείς να τελειοποιήσουν τα γερμανικά τους. Με επίκαιρα άρθρα, βίντεο, τραγούδια κ.α. και μακριά από τα το σύνηθες στεγνό φροντιστηριακό υλικό, τόσο οι αρχάριοι όσο και οι προχωρημένοι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την πραγματική χρήση της γερμανικής γλώσσας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέχουν διαρκώς στο λεξικό τους. Πρόκειται για ένα blog που, ως ελληνοαυστριακός, δημιούργησα πρωτίστως για να συντηρώ ο ίδιος το επίπεδο των γερμανικών μου και αποφάσισα - γιατί να πάει χαμένο άλλωστε τόσο υλικό - να μοιραστώ μαζί με όλους σας.

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

SciFi Literatur "Shadowrun" (Teil 2) / Λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας "Shadowrun" (Μέρος 2)

SciFi Literatur "Shadowrun" (Teil 2)
Λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας "Shadowrun" (Μέρος 2)

WILLKOMMEN IM JAHR 2070 - Willkommen in einer Welt, die nicht nur erwacht, sondern auch vernetzt ist. Cyber- und Bioware heben die Begrenzungen des fleischlichen Körpers auf und die drahtlose Matrix verbessert Wissen und Wahrnehmung ins Hyperrealistische. Vertrage werden häufiger mit Stahl und Blei besiegelt als mit Gold oder Nuyen und der Erfolg steht oftmals auf Messers Schneide. Kreaturen aus Sagen und Legenden sind ebenso Teil der neuen Realität wie Zauberer und ihre arkanen Künste.  ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2070 - Καλώς ήρθατε σε έναν κόσμο δεν έχει μόνο αφυπνιστεί, αλλά και δικτυωθεί. Κυβερνο- και βιοπροϊόντα καταργούν τα όρια του σαρκικού σώματος και το ασύρματο Matrix βελτιώνει τη γνώση και την αντίληψη υπερρεαλιστικά. Τα συμβόλαιο σφραγίζονται συχνότερα με ατσάλι και μόλυβδο παρά με χρυσάφι και Nuyen και η επιτυχία βρίσκεται συχνά στην κόψη του ξυραφιού. Τόσο όντα από μύθους και θρύλους όσο και μάγοι και η κρυφή τους τέχνη είναι μέρος της νέας πραγματικότητας.
Viele sind durch diese Fortschritte und ihre Folgen reich geworden, aber die meisten ärmer. Die Allerärmsten verfügen nicht einmal über eine Systemidentifikationsnummer (SIN), leben von den Abfallen der Reichen, ohne offiziell zu existieren, und sind ausgesperrt von allen Chancen und Möglichkeiten der modernen Welt. Ganze Viertel der düsteren, ausufernden Mega-Stadte, der Sprawls, sind permanente Krisengebiete,in denen das Verbrechen regiert.  Πολλοί έγιναν πλούσιοι μέσω αυτών των προόδων και των συνεπειών τους, αλλά οι περισσότεροι έγιναν φτωχότεροι. Οι πιο φτωχοί δεν διαθέτουν ούτε καν έναν αριθμό ταυτοποίησης συστήματος (SIN), ζουν από τα σκουπίδια των πλουσίων, χωρίς επισήμως να υπάρχουν και είναι αποκλεισμένοι από όλες τις ευκαιρίες και πιθανότητες του συγχρονού κόσμου. Ολόκληρες γειτονιές των θλιβερών, ανεξελεγκτα επεκταμένων μεγαλουπόλεων, στις οποίες κυβερνά το έγκλημα.
Kartelle und organisiertes Verbrechen haben die Größe von Industrieunternehmen angenommen. Die Reichen haben sich aus Angst in abgeschottete Luxus-Oasen zurückgezogen, wo sie sich von schwerbewaffneten Sicherheitsdiensten bewachen lassen. Die Staaten und Regierungen haben sich als machtlos erwiesen, diesen Verfall aufzuhalten, viele von ihnen sind unter dem Ansturm der Veränderungen zerbrochen, die meisten sind notorisch verschuldet und klamm an Geld.  Καρτέλ και οργανωμένο έγκλημα έχουν λάβει το μέγεθος βιομηχανικών εταιρειών. Οι πλούσιοι αποσύρθηκαν από φόβο σε αποκλεισμένες οάσεις χλιδής,  όπου φυλλάσονται από βαρέως οπλισμένες υπηρεσίες ασφαλείας. Τα κράτη και οι κυβερνήσεις αποδείχθηκαν ως αδύναμα για να σταματήσουν αυτή την παρακμή - πολλές από αυτές λύγισαν από την επέλαση των αλλαγών, ενώ οι περισσότερες είναι ως γνωστών υπερχρεωμένες και χωρίς χρήματα.
Um trotzdem noch immer im großen Spiel dabei sein zu können, haben sie die meisten ihrer Kompetenzen an die Privatwirtschaft abgegeben.Ob Polizeiarbeit, Verkehr, Schulen oder Gesundheit: 2070 wird es meist von privaten Anbietern abgewickelt – und was zählt, ist das billigste Angebot. Για να μπορούν να είναι ακόμη μέσα στο μεγάλο παιχνίδι, οι περισσότερες παρέδωσαν τις εξουσίες τους στην ιδιωτική οικονομία. Είτε πρόκειται για αστυνόμευση, οδική κυκλοφορία, σχολεία ή υγεία: Το 2070 τα περισσότερα εκτελούνται από ιδιωτικούς παρόχους - και αυτό που μετράει είναι η φθηνότερη προσφορά.

πηγή: shadowhelix.de
Σχετικά προϊόντα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου